+36 70 378 4040 vke@vadaszatikultura.hu
IV. ORSZÁGOS VADÁSZATI ONLINE VETÉLKEDŐ

IV. ORSZÁGOS VADÁSZATI ONLINE VETÉLKEDŐ

A Vadászati Kulturális Egyesület meghirdeti a

IV. ORSZÁGOS VADÁSZATI ONLINE VETÉLKEDŐ


című versenyt az általános iskolások részére azzal a céllal, hogy bővítsük a gyermekek ismereteit a vadászatról, a vadgazdálkodásról, és ezzel elősegítsük a
vadászat helyes megítélését, elhelyezését a mai civilizált világunkban. A Vadászati Kulturális Egyesület (VKE) megalakulása óta (1991) munkájával, kezdeményezéseivel, programjaival azon fáradozik, hogy a vadászatot, mint az ember és a természet viszonyának egyik legősibb formáját helyesen ítélje meg a mai civilizált társadalom, megismertessük és megőrizzük a vadászati kultúránkat, hagyományainkat. A vadászat az emberi kultúra bölcsője és fejlődésének az
alapja is. Ma már sokkal inkább természetvédelmi, ökológiai jelentőséggel bír, fontos nemzetgazdasági ágazat, a kultúra és a hagyományápolás színtere. A VKE a vadászati kultúra ügyét szolgálja, egyik legfontosabb feladatának tekinti az ifjúság ismereteinek szélesítését, Ifjúsági Tagozatába be is lehet lépni tagnak.
Kezdeményezésünk támogatását – a szülők és a tanárok részéről – megköszönjük.

A vetélkedő részletei:

 • három fordulóból áll
 • minden fordulóban az általunk megküldött feladatsort kell megoldani, melyet a vke@vadaszatikultura.hu , polstergabriella@gmail.com vagy kilatomeister@gmail.com címre kell visszaküldeni a feladatsoron megadott időpontig.
 • Feladatlap – I. forduló LETÖLTÉS Beküldési határidő: 2021. december 17.
 • Feladatlap – II. forduló LETÖLTÉS Beküldési határidő: 2022. január 24.
 • Feladatlap – III. forduló LETÖLTÉS Beküldési határidő: 2022. március 20.
 • a feladatlapok letölthetők a honlapunkról https://vadaszatikultura.hu valamint a Vadászati Kulturális Egyesület Facebook oldaláról is.
 • a beküldött lapon kérjük feltüntetni a diák nevét, életkorát, osztályát, az iskola nevét, címét
 • a három fordulóban elérhető pontszám: 90 pont, azaz fordulónként 30 pont, mely növelhető
  a megoldásokkal összefüggésben végzett plusz munkáért kapható pontokkal (kép, fotó, rajz, egyedi gyűjtőmunka, stb.)
 • a feladatsor bárki részére elérhető, a résztvevők száma nincs korlátozva
 • az I – VI. helyezett értékes díjazásban részesül.
Nemzeti Vadászkürtös Verseny

Nemzeti Vadászkürtös Verseny

Nemzeti Vadászkürtös Verseny

2020. augusztus 22. szombat, 10 óra
Vackor vár Erdei Iskola

Versenykiírás :

A Nemzeti Vadászkürtös Verseny 1 kategóriában kerül megrendezésre:

A kategóriában csak vegyes B csapatok indulhatnak Fürst Pless és Parforce vadászkürtökkel, ventil használata tilos (kivéve B/Es váltó)

Előadandó darabok :

 1. Hajtás kezdete (Anblasen des Treibens) tempójelzés = 84 – Reinhold Stief kottája szerint KOTTA
 2. Őz a terítéken (Reh tot) tempójelzés = 9 – Reinhold Stief kottája szerint KOTTA
 3. Fácán a terítéken (Fasan tot) tempójelzés=112 – Reinhold Stief kottája szerint KOTTA
 4. Kötelező darab: Magyar Fanfár tempójelzés = 104 – Johann Hayden kottája szerint KOTTA1 KOTTA2
 5. Szabadon választható darab: a kürtöscsapat szabadon választott darabja, amelynek minimum 4 ütem hosszúnak és minimum 4 szólamúnak kell lennie

A Nemzeti Vadászkürtös verseny VERSENYSZABÁLYZATA:

 • Minden kürtöscsapat min. 6 fővel versenyezhet – ez alól a szabály alól írásban megindokolt kivételi kérelem benyújtása esetén a versenyigazgató Agyaki Gábor felmentheti a csapatot. E-mail cím: agyaki.gabor@gmail.com
 • A szignálokat, a kötelező és a szabadon választott darabokat a megadott sorrendben kell előadni. Kotta használata általánosságban nem lehetséges – mindenesetre a darabok hibátlan – kotta nélküli – előadását a zsűri maximális pontszámmal értékeli. Kottahasználat esetén darabonként és bírónként 5 pont kerül levonásra.
 • A csapatok fellépésének sorrendjét a versenyigazgatóság határozza meg a jelentkezési határidő lejárta után. A pontos kezdési időpontot a kürtmesterek még a verseny előtt időben megtudják. A zsűri lehetőség szerint engedélyezi a kért időpontot.
 • A verseny megzavarásának elkerülése érdekében a verseny helyszínén, annak közelében ill. a szabadban befújni szigorúan tilos. Befújásra és hangolásra a versenyhelyszín közelében egy épületben lesz lehetőség.
 • A versenyen felállás után befújásként minden vadászkürtös csapat – egyéni kürtös – előadhat egy darabot (max. 8 ütem), amely nincs benne a műsorában és a zsűri nem értékeli. Utóhangolás lehetséges és megengedett.
 • A versenyzők értékelését – jogi út kizárva – nemzetközi értékelőbírók végzik. A vadászkürtös-értékelőbírók minden csapat zenei teljesítményét és fellépését is értékelik. Az értékelés az Ausztriában jelenleg használt osztrák vadászkürtös versenybírói kritériumoknak megfelelően zajlik.
 • A pontozás a felállástól kezdődik és addig tart, míg a szereplők le nem vonulnak a színpadról. Az előadás tempóját a metronómhoz kell igazítani, miközben nagy hangsúlyt kell fektetni a gyors, flott előadásra.
 • Az eredmények kiértékelése során minden kategóriában – minden szignál ill. darab esetén –a legrosszabb és a legjobb pontérték automatikusan törlésre kerül.
 • A kürtöscsapatok minden rendes tagja vadászkürtösnek minősül.
 • A kürtöscsapatok egységes viseletben lépnek fel – zárt ruházat és amennyiben lehetséges egységes vadászkürtök (pl. ne keverjék a sima kürtöt – ventilkürtöt – zsebkürtöt stb.)
 • A kürtösmesterek minden olyan csapatban felléphetnek, amelyben igazoltan töltik be ezt a feladatot.
 • Minden versenyző állandó, aktív tagja kell legyen annak a kürtöscsapatnak, amelyben jelentkezett. A kürtösmester aláírásával felelősséget vállal a megadott adatok helyességéért, és esetleges ellenőrzés esetén bizonyítania is kell azok valóságalapját.
 • Minden kürtös csak a saját kürtöscsapatában léphet fel. A kürtösök csak abban a csapatban indulhatnak a versenyen, amelynek egyébként is tagjai.
 • Ventil használata tilos, kivéve a B/Es váltót a Parforce kürtök esetében.
 • Kottaállványok bármely formában való használata tilos.
 • A kürtmester a csapatban áll és nem előtte, a dirigálás nem megengedett.
 • Minden előadandó darabot 4 szólamban kell elfújni, ami azt jelenti, hogy minimum két Parforce kürtre van szükség.

JELENTKEZÉS

A csapatok jelentkezését legkésőbb 2020. május 31-ig várjuk. A kitöltött jelentkezési lapot postán kérjük megküldeni a Kiskunsági Vadászkürt Egyesület részére.

Cím: 6086 Szalkszentmárton, Fő út 37.
Információ: Héjja Krisztián
tel: +36 30 222 99 34
email cím: kiskunsagivadaszkurtegyesulet@gmail.com

A jelentkezési lap a VKE honlapjáról, facebook oldaláról, valamint a Kiskunsági Vadászkürt Egyesület facebook oldaláról tölthető le:
https://www.facebook.com/kiskunsagivke/
facebook: VKE Magyar Vadászkürt Egylet

A szabadon választott darabok partitúráit 6 példányban kérjük mellékleni a beküldött jelentkezési lapokhoz (minden szólamnak szerepelnie kell – ami nem szerepel, azt nem lehet értékelni!)

Nevezési díj

A csapatonkénti nevezési díj 20.000 Ft. A nevezési díjat a jelentkezési lap elküldésekor kell átutalni a

Kiskunsági Vadászkürt Egyesület TakarékBank banknál vezetett bankszámlájára:

52800045-14004911

A jelentkezések csak a nevezési díj beérkezésével együtt érvényesek. A nevezési díjat semmilyen okból nem tudjuk visszatéríteni.

Általános tudnivalók a Nemzeti Vadászkürtös Verseny indulóinak:

 1. Jelenléti kötelezettség: A jelentkezett kürtöscsapatoknak legkésőbb egy órával a tervezett fellépésük előtt meg kell jelenniük a verseny helyszínén ill. jelentkezniük kell a versenyirodán, hogy igazolják fellépési szándékukat.
 2. Értékelés: a pontozás a felállástól kezdődik és addig tart, míg a szereplők le nem vonulnak a színpadról.
 3. Pontozás: az 5 darab megfelelő előadásáért maximálisan 900 pont adható. Bronz teljesítményjelvény 639 pontig, ezüst 640-től 769 pontig arany pedig 770-től 900 pontig jár.
 4. Teljesítményjelvény: Minden egyes résztvevő bronz, ezüst vagy arany teljesítményjelvényt kap.
 5. Oklevél: A versenyen való részvétel igazolásaként, az elért pontszámról és helyezésről minden csapat oklevelet kap. Az oklevelet az értékeléssel együtt mindenki megkapja a díjátadón, lehetőség szerint azonban már a verseny végén.
 6. Minden díjkategória első helyezettjét arra kérjük, hogy az ünnepélyes eredményhirdetés és díjátadó alakalmából adják elő a szabadon választott darabot.
 7. A jelentkezési lap elküldésével és a versenyen való részvétellel minden résztvevő aláveti magát a versenykiírásban foglalt versenyszabályoknak. A verseny szabályainak megsértése azonnali kizárást von maga után. Óvás esetén a versenyvezetőség és a versenybíróság azonnali hatállyal döntést hoz, amely döntés végleges. Kizárás esetén a csapat nem érhet el helyezést, és nem tarthat igényt az esetleges díjakra sem. A nevezési díj semmiképpen sem kerül visszafizetésre.

Már most örülök a kecskeméti találkozónak a Nemzeti Vadászkürtös Verseny alkalmából, kívánok mindenkinek jó felkészülést és sikeres versenyzést!

Nagy örömmel nézek a közös munka és a közös zenélés, vadászkürtölés elébe,
szívélyes üdvözlettel és vadászüdvözlettel,
„Szóljon a vadászkürt“

Kecskemét, 2020 február 02.

Információ: Héjja Krisztián, tel: +36 30 222 99 34

Vadászat fényképezőgéppel fotópályázat 2020

Vadászat fényképezőgéppel fotópályázat 2020

A Vadászati Kulturális Egyesület meghirdeti hagyományos nyílt fotópályázatát

Vadászat fényképezőgéppel

címmel.

A pályázat célja:

A hazai és a Kárpát-medencében honos vadon élő állatok és vadászható vadfajok, valamint azok élőhelyeinek megismertetése, a vadászat hiteles bemutatása, hangulatának érzékeltetése, a természet apró történéseinek láttatása, a természetfotózás elismertetése és népszerűsítése, valamint a Természetfotó Kör tagságának esetleges bővítése. Várjuk azokat a fotókat is, melyek bemutatják, hogy a vadász miként óvja a természetet, hogyan gondoskodik a vadról és azok élőhelyéről, az ember miként egy a természettel.

FIGYELEM! Beadásihatáridő-változás:
Beküldés módja, ideje:

A témával kapcsolatos digitális felvételeket 2020. június 19-ig SZEPTEMBER 30-IG kell elektronikus formában, e-mailben eljuttatni a VKE címére: vke@vadaszatikultura.hu 
Egy pályázó maximum hat képet adhat be! A maximum hat felvételből álló fotósorozat egy képnek számít!

A leadott alkotások értékelését a VKE által felkért szakmai zsűri végzi, amely az elmúlt évekhez hasonlóan kizárólag neves, független fotóművészekből áll.

További előírások:

• bármilyen oldalméretű-arányos kép feltölthető, de törekedjen a pályázó a szabványos oldalméretek betartására 1:1, 1:1.5, 1:2, 1:3, 3:2, 4:3, 5:4,
• csak 2015. 01. 01. után készült képek küldhetők illetve nevezhetők a pályázatra, amennyiben a zsűri tudomást szerez arról, hogy 2015. 01. 01. előtt készült kép került nevezésre, úgy a pályázót megkeresi, a technikai szűrés ideje alatt lehetőséget biztosít a kérdéses kép cseréjére, amennyiben a pályázó nem elérhető, vagy nem válaszol a megkeresésre és nem történik meg a kérdéses kép cseréje, úgy a képet véglegesen törli a pályázatból,
• a képek a zsűri elé csak a nevezési díj befizetése után kerülhetnek.
• A képek etikai szempontból ne legyenek kifogásolhatók (csak olyan képek nevezhetők, amelyek az élővilágban okozott károk nélkül készültek), nem készülhetnek olyan manipulációval, ami a valóságot meghamisítva mutatja be, nem sérthetnek közerkölcsöt és nem sérthetik az emberi méltósághoz kapcsolódó jogokat.
• A kép feldolgozása során a korrekció a következő digitális módosításokból állhat: szintek (levels), gradációs görbék (curves), színegyensúly (color balance), színezet / telítettség (hue / saturation) és fényerő/kontraszt (brightness / ontrast), árnyékok / csúcsfények (shadow / highlight)!
• Képelemek eltávolítása vagy hozzáadása nem megengedett, viszont lehetőség van az eredeti kép készítése közben keletkezett technikai hibák eltávolítására: karc, vegyszerfolt, a fényérzékelőre tapadt por. Engedélyezett a kép megvágása, zavaró elemek levágása és a kép orientációjának megváltoztatása. Engedélyezett továbbá a felvételek fekete-fehérré alakítása, valamint az analóg felvételeknél a szkennelési/digitalizásási hibák (karcolás, porszem) eltávolítása.
• Amennyiben a zsűri meggyőződik arról, hogy olyan kép került nevezésre, amely a fenti szabályok bármelyikét megszegi, az érintett képet törli, kizárja a pályázatból!
• A beküldött alkotások optimális felbontása: 300 dpi, az elvárt formátum: .jpg.
• Az e-mailben beküldött képek összterjedelme (üzenetenként) nem haladhatja meg a 15 Mb-ot. Amennyiben ezt meghaladja, a fotókat a nagy fájlokat továbbító programokkal, mint pl. wetransfer, toldacuccot stb. segítségével küldjék be!
• A pályaművek mellé kísérőlevelet kell csatolni, amely tartalmazza a pályázó teljes nevét, lakcímét, e-mail címét, a telefonos elérhetőségét, valamint a képek címét!

Az elismert fotósokból álló szakmai zsűri által legkiválóbbaknak ítélt képek kétféle minősítést kapnak:
1.Vadászati Kulturális Érték
2.Kiállításra alkalmas

A zsűri elnöke Féner Tamás Balázs Béla-díjas, Érdemes művész, Príma- és Kossuth-díjas fotóművész.

A pályázat keretében a vadászati kultúra mecénásának, a Vadászati Kulturális Egyesület Aranygyűrűjével kitüntetett Bán György halálának 10. évfordulója előtt tisztelegve özvegye és családja 250.000.- Ft értékű különdíjat ajánlott fel annak a pályázónak, aki magas színvonalú munkáival kiemelkedik a pályázók közül, és ezzel kivívja a zsűri elismerését.

A kiállításra javasolt pályamunkákból a VKE az Egy a természettel Vadászati és Természeti Világkiállítás 2021 programsorozata keretében fotóvándorkiállítást rendez Keszthelyen, Hatvanban, Vásárosnaményben és Sopronban.

A bírálat eredményéről a kiíró a pályázót elektronikus levélben tájékoztatja.

FIGYELEM!

Nevezési díj – a beküldött képek számától függetlenül – 4000 Ft/fő, a pályázati részvételi díjból a Vadászati Kulturális Egyesület tagjai 50 százalékos kedvezményre jogosultak, így a tagok számára 2000 Ft.
A nevezési díjat a jelentkezéssel egyidejűleg átutalással a VKE számlaszámára kell befizetni: Takarékbank Zrt. 65100149-10004115.
A nevezéssel a pályázó elismeri, hogy rendelkezik a kép szerzői jogaival.

III. Országos Vadászati Online Vetélkedő

III. Országos Vadászati Online Vetélkedő

A Vadászati Kulturális Egyesület a Kiskunsági Nemzeti Park
szakmai együttműködésével meghirdeti a

III. ORSZÁGOS VADÁSZATI ONLINE VETÉLKEDŐ

pályázatát általános iskolások részére. A vetélkedő célja, hogy bővítsük a gyermekek ismereteit a vadászatról, a vadgazdálkodásról, és ezzel elősegítsük a vadászat helyes megítélését, elhelyezését a mai civilizált világunkban.

(tovább…)
Elnöki tájékoztató

Elnöki tájékoztató

Tisztelt Tagjaink!

Az elmúlt hetek eseményei korábban soha nem tapasztalt változásokat, bizonytalanságot okoztak mindannyiunk életében. A koronavírus járvánnyal összefüggésben 2020. március 11-én elrendelt és azóta is fennálló országos vészhelyzetet folyamatosan figyelemmel kísérve, a Vadászati Kulturális Egyesület Elnöksége az egészségügyi kockázatok minimalizálása és a biztonsági intézkedések maradéktalan betartása érdekében a személyes találkozást igénylő regionális részközgyűlések és az országos küldöttgyűlés bizonytalan időpontra történő elhalasztásáról döntött.

A járvány terjedésével összefüggésben hozott kormányzati intézkedéseknek megfelelően ugyancsak nem kerülnek megrendezésre a korábban tervezett tavaszi programjaink sem. A márciusban meghirdetett képzőművészeti- és fotópályázatra azonban változatlanul várjuk a pályamunkákat. A képzőművészeti alkotások egészséget nem veszélyeztető átvételének módja kidolgozás alatt áll, amelyről művészeinket külön értesíteni fogjuk.

A jelenlegi ismereteink szerint a regionális részközgyűléseket a járvány levonulását követően, de legkorábban 2020 nyár végén tudjuk majd megrendezni. A részközgyűlések időpontjáról tagjainkat a lehető legrövidebb időn belül értesítjük. A járvány terjedésének megakadályozása érdekében mindannyiunk érdeke, hogy személyes kapcsolattartásainkat, szociális érintkezéseinket a lehető legjobban leszűkítsük, amelyet március vége óta a kijárási korlátozásról szóló rendelet is előír. Az Országos Magyar Vadászkamara tájékoztatása szerint azonban a vadászati jog gyakorlása a kijárási korlátozásról szóló rendelet szerinti alapos indoknak minősül, így a vadászati jog gyakorlása egyrészt mint gazdasági (vadgazdálkodási), másrészt mint a mezőgazdasági munka megfelelő gyakorlását biztosító tevékenység, a hivatásos vadászok esetében pedig mint munkavégzés is, az egyéb, általános járványügyi előírások betartásával gyakorolható (forrás: www.omvk.hu).  

A fenti tájékoztatás ellenére ebben a vészterhes és lelkileg is megpróbáltatásokkal teli időszakban én mégis arra bíztatom tisztelt Tagjainkat, hogy amennyiben tudnak, maradjanak otthon, ezzel is segítve a járvány terjedésének megakadályozását! Vegyenek le a polcukról egy jó vadászkönyvet, olvassanak, csiszolják tudásukat, éljék át újra múltbeli vadászataik során gyűjtött élményeiket. Ha lehet, most így „vadásszanak”!

Nehézségekkel teli időszakot él át közel 30 éves múltra visszatekintő Egyesületünk is. Évek óta felmerül megvitatandó témaként a tagdíj emelésének kérdése, amelyet mindeddig az Egyesület egyéb saját bevételeinek és a stratégiai partnerektől érkező támogatásoknak köszönhetően tudtunk alacsony szinten tartani, mégis színvonalas kulturális és családi programokkal gazdagítani a vadászati rendezvények széles palettáját. Tisztában vagyunk a járvány következményeként a családokra nehezedő anyagi terhekkel, amely miatt a tagdíj emelésének nem most van itt az ideje. Ugyanakkor tudniuk kell, hogy jelenleg ez jelenti Egyesületünk egyetlen bevételi forrását. Ezért amennyiben eddig még nem tette meg, tisztelettel kérjük, hogy fizesse be a mindössze 4.000.- Ft-os éves tagdíj összegét a Vadászati Kulturális Egyesület Takarékbank Zrt.-nél vezetett 65100149-10004115 számú számlájára. Amennyiben lehetőségei engedik, hálásak lennénk, ha a tagdíjon felül bármilyen szerény összeggel is hozzájárulna Egyesületünk működéséhez.

Bízom benne, hogy fájdalmas veszteségek nélkül leszünk túl ezen az időszakon, és mielőbb találkozhatunk Önökkel valamelyik rendezvényünkön.

Vigyázzanak magukra, vigyázzunk egymásra!

Vadászüdvözlettel
Oláh Csaba

Vadászat fényképezőgéppel – kiállítás

Vadászat fényképezőgéppel – kiállítás

Meghívó

A Tolna megyei Balassa János Kórház és a Gemenc Természetvédelmi és Sport Egyesület Fotóklubja meghív minden érdeklődőt a Vadászati Kulturális Egyesület Természetfotó Kör

Vadászat fényképezőgéppel

című kiállításának megnyitójára,

március 20-án 17 órakor

Helyszín:

a Tolna Megyei Balassa János Kórház Főigazgatóságának folyosógalériája.

A kiállítást megnyitja:

dr.Horváth Kálmán kormánymegbízott és Oláh Csaba, a VKE elnöke.
A megnyitót követően Szigeti Edit, a VKE Természetfotó Körének elnöke tart vetítéses előadást.
A rendezvény nyitott és ingyenes. A kiállítás május közepéig tekinthető meg.
A helyszín az Igazgatóság 1. emeletén, a kórház Wesselényi utcai portája felől közelíthető meg.

A webhelyünk a személyes adatok beazonosítása nélkül sütiket használ. A részletes cookie-szabályzatot itt ismerheti meg: GDPR

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás