+36 70 378 4040 vke@vadaszatikultura.hu

Az én utánkereséseim

Szenzációs újdonsággal jelentkezett a Vadászati Kulturális Egyesület a 29. FeHoVa kiállításra! Megjelent Zilai János: Az én utánkereséseim című könyve.

„Hiánypótló kiadványt adhatunk át képletesen az Önök kezébe, amely Zilai János utánkereséseinek tanulságos történeteit gyűjti össze. Az elbeszélések alapjául az általa szorgalmasan vezetett vérebes naplók szolgáltak, az így született írások egy részét János élete utolsó éveiben Dorka lányának diktálta le. A fejezetek másik része kockás lapokon pihent, arra várva, hogy Dorka a megörökölt munkát befejezze.”

A könyv 6.500.- Ft-os áron megrendelhető a Vadászati Kulturális Egyesület elérhetőségein.

Vadászat fényképezőgéppel

A Vadászati Kulturális Egyesület 2012-ben hirdette meg először a „Vadászat fényképezőgéppel” című pályázatát, amely azóta is töretlen népszerűségnek örvend. Az elmúlt években egyre többen küldték be pályamunkáikat, és a képek száma is évről évre növekszik.
A zsűri természetesen ezen a pályázaton is kiadja a már évek óta bevezetett, és jó hírnévnek örvendő Vadászati Kulturális Érték megtisztelő címet. A Vadászati Kulturális Egyesület 30. évfordulója és az Egy a természettel Vadászati és Természeti Világkiállítás 2021. alkalmából megjelenő fotóalbumba a 2012 és 2020. közötti években kiírt pályázatok nyertes anyagiból készítettünk egy összeállatást.

Az évek során nem csak a beérkezett pályamunkák száma gyarapodott, hanem a minőség és a szemléletmód is változott. Vannak divatos témák, de évről évre érkeznek igazán kimagasló művészi alkotások egy-egy nem mindennapi pillanatról is. Mind szép és érdekes, mind elvarázsolja a nézőt egy olyan világba, amire egyre kevesebb időnk jut, ahol a mindennapi rohanás ismeretlen fogalom, ahol béke és csend van, ahol a Természet a maga örök körforgásában él és létezik. Ebbe a mesés világba invitáljuk most Önöket.

Oláh Csaba
elnök

Ár: 5200.- Ft

Vadászalkotók ‑ Alkotó vadászok

A Vadászati Kulturális Egyesület a kezdetek óta igyekszik elősegíteni páratlanul gazdag vadászati kultúránk terjesztését, fejlődését és fejlesztését, valamint pályázataival, tematikus képzőművészeti kiállításaival nyilvánosságot biztosítani az alkotóknak.

Szerencsére elmondható, hogy a vad- és természetábrázolással foglalkozó alkotók munkássága napjainkban egyértelműen a magyar vadászati kultúra valódi, nem nélkülözhető értékének tekinthető.
Az évről évre meghirdetett pályázatok során a legkiemelkedőbb alkotások elnyerhetik a Vadászati Kulturális Érték kitüntető címet.
A pályázatokon a már jól megszokott művészeti ágakon kívül (olajfestmény, akvarell, csontfaragás, ötvösművészet) új, eddig még ritkán alkalmazott művészeti ágak is megjelentek. A hímzés és a tűfestés mellett a gyöngyképek, a fafaragások, a porcelán festmények, valamint a bőrbútor és bőrdíszmű készítők is küldtek be alkotásokat.

Kiadványunk az Egy a természettel Vadászati és Természeti Világkiállítás 2021. jegyében született, a 2020-as pályázati anyag Vadászati Kulturális Érték címet elnyert pályamunkáiból került összeállításra azzal a céllal, hogy a nagyközönség számára is bemutathassuk az alkotókat és alkotásaikat.

Oláh Csaba
elnök

Ár: 2500.- Ft

Régmúlt Vadászpillanatok

Szívből ajánlom a Régmúlt vadászpillanatok című kiadványunkat azoknak, akik szeretik a korabeli fényképeket és azokon keresztül részesei szeretnének lenni a már lassan feledésbe merült vadászatoknak.
Ezekkel a csokorba gyűjtött képekkel talán sikerül érzékeltetnünk, milyen fontos a vadászati kultúránk, hagyományaink megőrzése és ennek érdekében a vadászok összefogása, hiszen az Ő segítségük nélkül ez a képes vadásztörténelem sem valósult volna meg. Köszönet illeti érte azokat, akik felajánlották a rendelkezésükre álló „kincseket” egy nemes cél érdekében, és köszönet illeti érte Polster Gabriellát, a VKE Dunántúli Régiójának elnökét, aki időt, fáradtságot nem kímélve összegyűjtötte és kiállításra alkalmas formába öltötte azokat.
Kiadványunk a VKE 30 éves évfordulója alkamából +20 oldal bővítéssel jelent most meg, melyben az elmúlt évek gyűjtései során rég nem látott, lassan feledésbe merült képeket jelentettünk meg.
Remélem, hogy ezzel a gondosan válogatott összeállítással is hasznos és páratlan információkhoz jutnak és örömüket lelik a kiadványunk lapozgatásában.

Oláh Csaba VKE elnöke

Ár: 1 800 Ft

Az őzállomány gondozása

2004-ben jelent meg Farkas Dénes barátom kézikönyve az őzről: Nézd és lásd, mely 2010-ben a III. kiadást is megérte. „Az őzállomány gondozása” című mű, melyet most vehet kézbe az őz kezelésében elkötelezett Olvasó, részben ennek kiegészítése, de önálló mű is. Olyan, mint hívőknek a „Miatyánk…”, mely naponta ismételve is új tartalommal töltődik.

Természetes, hogy a szerző a gumicsizmában töltött 60 év (!) gyakorlatából, a tudományos kutató munka elméleti precizitásával elkötelezett, sőt megszállott, a „Jövő nagyvadja”, az őz iránt. Szakmatörténetileg igazolt tény, hogy a genetikai alapok szemrevételezéssel feltételezett megállapítása: a „selejtezés” zsákutca. A „válogató vadászat” felel meg a gyakorlatban elvárható és végrehajtható módszernek.

Nem térhetünk vissza a XIX. század szemléletéhez, amikor is e nemes nagyvadunk az apróvad kategóriájába tartozott. Fogadjuk el és valljuk együtt, hogy a ma és a holnap vadászainak, az egyre kisebb vadászterületek gazdálkodóinak a ma értéken alul kezelt vadja jelentheti a romló környezeti – élőhelyi viszonyaink között egy természetvédelmileg és ökológiailag jelentős faj túlélését. Nem kerülhet a fogoly, a mezei nyúl, a fácán sorsára.

Ezért ajánlom, sőt kérem, hogy ne csak elolvassuk ezt a könyvet , hanem hasznosítsuk is a gyakorlatban!

Bod Lajos

Ár: 2 500 Ft

Őseink öröksége a vadászatban

Vadászhagyományok, vadászetika

A Vadászati Kulturális Egyesület egyik legfontosabb, alapszabályban is rögzített célja, hogy a vadászatot, mint az ember és a természet viszonyának egyik legősibb formáját, méltóvá tegye nemes hazai hagyományainkhoz. Céljának elérése érdekében feladatának tekinti a vadászetika és etikett betartásának előmozdítását, a vadászati kultúra és hagyományok megőrzését, ápolását, fejlesztését.
Az Egyesület 25 éves fennállása alatt számtalan kezdeményezéssel, programmal bizonyította a vadászati kultúra és hagyományok iránti elkötelezettségét. Az Országos Magyar Vadászkamara kezdeményezésére, Egyesületünk segítségével került kidolgozásra többek között a Vadászok Etikai Kódexe, melyet 2013-ban az OMVK is elfogadott.
A Kódex az etikai szabályok betartásának keretét fogalmazza meg, míg ez a kiadványunk a vadászati hagyományaink útmutatójaként szolgál. Úgy éreztük, hogy szükség van az Etikai kódexben megfogalmazott elvek alapján készült összegzésre, amelyet mint gyakorlati kézikönyvet adhatunk az olvasó kezébe. Összefoglaltuk azokat az eseményeket szinte forgatókönyvszerűen melyek meghatározóak és nagy befolyással vannak a vadászi létre, kezdve a vadásszá válástól a vadász haláláig.
Az etikus vadászmagatartás és viselkedés elsősorban példamutatás után, másodsorban azonban ismeretek gyűjtésével tanulható, így szeretnénk, ha minél többen forgatnák e kis kézikönyvet, ismerkednének meg vadászhagyományainkkal és építenék be saját vadászéletükbe.

Oláh Csaba
elnök
Vadászati Kulturális Egyesület

Ár: 1 400 Ft

Az én Gemencem

Örömmel és büszkeséggel ajánlom Önöknek Zilai János Az én Gemencem című könyvét.
Úgy hiszem, nem kell bemutatni Jánost a vadászoknak, hiszen több évtizeden át alázatosan, ugyanakkor mindvégig megalkuvást nem ismerő, kiemelkedő szakmai színvonalon végzett munkájával emblematikus alakja lett a vadászati szakembereknek.
Egész életpályájára meghatározó hatással voltak a családi szakmai vonal miatt Gemencen, Góga kerületben töltött gyermekévek. Rövid kitérőket eltekintve egész életében a gemenci tájegység vadgazdálkodásában dolgozott. Ki ismerné hát jobban ezt a csodálatos, ugyanakkor a Duna közelsége miatt sokszor keservesen nehezen kezelhető, de a magyar vadgazdálkodás világhírűvé válásához oly nagyban hozzájáruló területet, mint Ő.
Könyvében részletesen bemutatja Gemenc különböző vadászkerületeit. Az egyes kerületek általános jellemzésén túl egyúttal különleges múltidéző teadélutánra invitálja az olvasót. Minden tájegységnél felidéz egy, a rendszerváltást megelőző időkben történt meghatározó eseményt is izgalmas és színes szakmai életéből, a legemlékezetesebb vadászataira, vendégvadászaira pedig külön fejezetekben emlékszik vissza.
Bátran állíthatom, hogy hiánypótló művet kaptunk Jánostól, nemcsak a világhírű gemenci tájegység, de a vadászati szakma szempontjából is. Hiszen János karakteres szakmaisága, szerény, ugyanakkor erős és határozott jelleme példaként kell, hogy álljon a felnövekvő vadászgenerációknak. Izgatottan várjuk a könyv folytatását is, amelyben a rendszerváltást követő idők hangulatait eleveníti majd fel a szerző.

Oláh Csaba
elnök
Vadászati Kulturális Egyesület

Ár: 5 500Ft

Hubertus kereszt

Hubertus kereszt

Avatási emléklap

Avatási emléklap

Pályázatok

vadászat fényképezőgéppel

Könyvajánló

Könyvajánló