+36 70 378 4040 vke@vadaszatikultura.hu

Ismerje meg a Vadászati Kulturális Egyesületet!

Egyesületünk

a kultúra, a természet- és állatvédelem, a nevelés és oktatási ismeretterjesztés területén közhasznú tevékenységet folytat.

Az Egyesület szolgáltatásaiból nemcsak tagjai, hanem bárki részesülhet: részt vehet rendezvényeken, pályázatokon, versenyeken, tanfolyamokon és táborokban, illetve megrendelheti és megvásárolhatja a kiadványokat.

Az Egyesület azon fáradozik,

hogy a vadászatot, mint az ember és a természet viszonyának egyik legősibb formáját, méltóvá tegye nemes hazai hagyományainkhoz

Egyesíteni törekszik mindazon vadászokat, természetbarátokat és környezetvédőket, akik hajlandók szövetségre lépni a magyar vadászati kultúra és etika fejlesztéséért, Magyarország flórájának és faunájának védelme érdekében.

Adó 1%

Kérjük, hogy adója egy százalékának felajánlásával szíveskedjék támogatni a Vadászati Kulturális Egyesület működését, munkáját, céljainak megvalósítását, valamint az idei rendezvényeit, hogy azok a terveinknek megfelelően megvalósulhassanak, a lebonyolításuk zökkenőmentes legyen és magas színvonalon tudjuk azokat megszervezni.

Az egyesület adószáma: 19677079-2-42

A pénzügyi helyzetünk sajnos meglehetősen leszűkíti a lehetőségeinket, de úgy véljük, hogy ha a vadászat társadalmi megítélését, elfogadottságát nagymértékben elősegítő kultúráról és természettudatos nevelésről van szó, akkor arra igenis érdemes, sőt kell is áldozni!

Felajánlását nagy tisztelettel köszönjük!

Letölthető NYILATKOZAT

Telefon

+36 70 378 4040

Email

vke@vadaszatikultura.hu

Csatlakozzon Egyesületünkhöz Ön is!

Az Egyesület céljának elérése érdekében feladatának tekinti:

 • a természeti környezet, a vadon élő állatvilág, különös tekintettel a veszélyeztetett fajok védelmének előmozdítását
 • olyan európai, demokratikus vadászati rend kialakításának szorgalmazását, amely a szükséges feltételek teljesítése esetén jogilag minden felnőtt állampolgár számára hozzáférhetővé teszi a vadászatot
 • a vadászetika betartásának előmozdítását, a vadászat és a vadgazdálkodás környezeti kultúrájának, eszközeinek fejlesztését
 • a természeti környezet, a flóra, a fauna, a vadászat irodalmi és művészi ábrázolásának ösztönzését és terjesztését
 • az ifjúság nevelését, a határon túli magyarság hiteles tájékozottságának elősegítését
 • tanfolyamok, táborok, versenyek, kiállítások, pályázatok kiírását, szervezését.

Ki lehet a VKE tagja?

Bárki, aki egyetért a célkitűzésekkel: a magyar vadászati kultúra ápolásával és fejlesztésével, elfogadja az alapszabály és az etikai szabályzat előírásait, akinek felvételét írásban javasolja az egyesület legalább egy tagja, aki egyben garanciát vállal a jelölt vadászias és emberi magatartásáért.

A tagdíj 4000 Ft/ év, amely tartalmazza a Vadászkártyát.

 

Hogyan lehet a tagdíjat rendezni?

 

Az éves tagdíjat egyesületünk Takarékbank Zrt.-nél vezetett bankszámlájára kérjük utalni:

 65100149-10004115

 

Tagozataink:

 • Diana Vadászhölgy Klub
 • Ifjúsági Tagozat
 • Vadászkürt Egylet
 • Irodalmár Kör
 • Képzőművész Kör
 • Természetfotó Kör
 • Solymász Rend
 • Szalonka Klub
 • Profi Klub
Szeretnék csatlakozni!