+36 70 378 4040 vke@vadaszatikultura.hu
„Vadászat fényképezőgéppel” pályázati kiírás

„Vadászat fényképezőgéppel” pályázati kiírás

Természetfotó kör

A Vadászati Kulturális Egyesület meghirdeti immár hagyományos nyílt fotópályázatát „Vadászat fényképezőgéppel” címmel.

A pályázat célja:

a hazai és a Kárpát-medencében honos vadon élő állatok és vadászható vadfajok, valamint azok élőhelyeinek megismertetése, a vadászat hiteles bemutatása, hangulatának érzékeltetése, a természet apró történéseinek láttatása, a természetfotózás elismertetése és népszerűsítése, valamint a Természetfotó Kör tagságának esetleges bővítése. Várjuk azokat a fotókat is, melyek bemutatják, a vadász miként óvja a természetet, hogyan gondoskodik a vadról és azok élőhelyéről.

Újdonság:

A Vadászati Kulturális Egyesület 2022-ben az első alkalommal hirdette meg „Az év vadászható vadfaja” című szavazást, melyen 120 szavazattal az őz nyert. A szavazás célja, hogy – az ismeretterjesztés jegyében – felhívja a figyelmet az adott évben megválasztott vadászható vadfaj tulajdonságaira, viselkedésére, különlegességeire, vadgazdálkodásban betöltött szerepére. Összhangban e céllal, jelen pályázat keretében a zsűri különdíjat adományoz a fajt ábrázoló kiemelkedő alkotásért.

Beküldés módja, ideje:

a témával kapcsolatos digitális felvételeket 2023. október 15-ig kell elektronikus formában (CD-n, DVD-n vagy e-mailben) eljuttatni a VKE központi elérhetőségeire.
Egy pályázó maximum hat képet adhat be! A maximum hat felvételből álló fotósorozat egy képnek számít!

További elvárások:

 • bármilyen oldalméretű-arányos kép feltölthető, de törekedjen a pályázó a szabványos oldalméretek betartására 1:1, 1:1.5, 1:2, 1:3, 3:2, 4:3, 5:4,
 • csak 2017. 01. 01. után készült képek küldhetőek illetve nevezhetőek a pályázatra, amennyiben a zsűri tudomást szerez arról, hogy 2017. 01. 01. előtt készült kép került nevezésre, úgy a pályázót megkeresi, a technikai szűrés ideje alatt lehetőséget biztosít a kérdéses kép cseréjére, amennyiben a pályázó nem elérhető, vagy nem válaszol a megkeresésre és nem történik meg a kérdéses kép cseréje, úgy a képet véglegesen törli a pályázatból,
 • a kép elnevezése a következő formátumban szerepeljen: a kép címe_VKE2023-02-28
 • a teljes pályázati anyag egyetlen e-mail-ben, nagyméretű fájlmegosztó segítségével érkezzen be,
 • a képek a zsűri elé csak a nevezési díj befizetése után kerülhetnek.
 • A képek etikai szempontból ne legyenek kifogásolhatóak (csak olyan képek nevezhetők, amelyek az élővilágban okozott károk nélkül készültek), nem készülhetnek olyan manipulációval, ami a valóságot meghamisítva mutatja be, nem sérthetnek közerkölcsöt és nem sérthetik az emberi méltósághoz kapcsolódó jogokat.
 • A kép feldolgozása során a korrekció a következő digitális módosításokból állhat: szintek (levels), gradációs görbék (curves), színegyensúly (color balance), színezet / telítettség (hue / saturation) és fényerő/kontraszt (brightness / ontrast), árnyékok / csúcsfények (shadow / highlight)!
 • Képelemek eltávolítása vagy hozzáadása nem megengedett, viszont lehetőség van az eredeti kép készítése közben keletkezett technikai hibák eltávolítására: karc, vegyszerfolt, a fényérzékelőre tapadt por. Engedélyezett a kép megvágása, zavaró elemek levágása és a kép orientációjának megváltoztatása. Engedélyezett továbbá a felvételek fekete-fehérré alakítása, valamint az analóg felvételeknél a szkennelési/digitalizálási hibák (karcolás, porszem) eltávolítása.
 • Amennyiben a zsűri meggyőződik arról, hogy olyan kép került nevezésre, amely a fenti szabályok bármelyikét megszegi, az érintett képet törli, kizárja a pályázatból!
 • A beküldött alkotások optimális felbontása: 300 dpi, az elvárt formátum: .jpg.
 • Az e-mailben beküldött képek összterjedelme (üzenetenként) nem haladhatja meg a 15 Mb-ot.
 • A pályaművek mellé kísérőlevelet kell csatolni, amely tartalmazza a pályázó adatait (név, levelezési cím, e-mail cím, a telefonos elérhetőség), valamint a képek címét!

Az elismert fotósokból álló szakmai zsűri által legkiválóbbaknak ítélt képek kétféle minősítést kapnak:

Kiállításra alkalmas és/vagy Vadászati Kulturális Érték.

A minősített képeket a keszthelyi Vadászati Múzeumában rendezett, decemberben nyíló, három hónapig látogatható időszaki kiállítás keretében tekintheti meg a nagyközönség. A bírálat eredményéről és az ünnepélyes megnyitó pontos időpontjáról a résztvevők külön értesítést kapnak.

FIGYELEM!

Nevezési díj – a beküldött képek számától függetlenül – 6000 Ft/fő, a pályázati részvételi díjból a Vadászati Kulturális Egyesület tagjai kedvezményre jogosultak, így a tagok számára 3000 Ft, amely fedezi a fotók nagyítását, keretezését, valamint a kiállítással kapcsolatosan felmerülő egyéb technikai költségeket.

A nevezési díjat a jelentkezéssel egyidejűleg átutalással a VKE számlaszámára kell befizetni:

MBH Bank

65100149-10004115

A nevezéssel a pályázó elismeri, hogy rendelkezik a kép szerzői jogaival és a pályázat beküldésével hozzájárul ahhoz, hogy a VKE a képanyagot szabadon felhasználhassa, kiállításain és saját kiadványaiban szerepeltesse.

„Velünk élő vadvilág”képzőművészeti pályázat

„Velünk élő vadvilág”képzőművészeti pályázat

A Vadászati Kulturális Egyesület idén is meghirdeti nyílt ipar- és képzőművészeti pályázatát „Velünk élő vadvilág” címmel.

A VKE olyan pályamunkákat vár, melyek kötődnek az alkotóművész személyesen tapasztalt vagy akár hallott élményanyagához, mely a vadvilág és az emberi kultúra találkozását reprezentálja. Ezek lehetnek vadászélmények, vagy váratlan találkozások a vadvilág bármely szereplőjével, illetve az urbanizálódó emberi kultúra és a természet határterületeinek átélt eseményei.

A leadott alkotások értékelését a VKE által felkért szakmai zsűri végzi, amely az elmúlt évekhez hasonlóan kizárólag neves, független képzőművészekből áll.
A zsűri elnöke: Prof. Dr. Farkas Ádám, tagok: Szemadám György, Kéri László, Aknay János és Szunyoghy András.

A zsűri az alkotásokat három kategóriába sorolhatja:

 1. Vadászati Kulturális Érték
 2. Kiállításra alkalmas
 3. Kiállításra nem javasolt
Boros Zoltán őzbak portré

Boros Zoltán grafikája

A Vadászati Kulturális Egyesület 2022-ben első alkalommal hirdette meg az „Az év vadászható vadfaja” szavazást, amelyen 120 szavazattal az európai őz nyert.

A szavazás célja, hogy az adott évben megválasztott vadászható vadfaj tulajdonságaira, viselkedésére, különlegességeire, vadgazdálkodásban betöltött szerepére felhívjuk a nagyközönség figyelmét, ezzel is gyarapítva tudásukat, hozzájárulva ahhoz, hogy a vadászat társadalmi elfogadottságát javítsuk. Ennek érdekében A „Velünk elő vadvilág” című pályázaton belül a zsűri különdíjat adományoz az őzet ábrázoló kiemelkedő alkotásért.

A beadott alkotásokból a VKE időszaki képzőművészeti kiállítást rendez a keszthelyi Helikon Kastély Vadászati Múzeumában.

Pályázni festészeti-, kisplasztikai-, szobrászati- és iparművészeti alkotások kategóriában lehet.

Pályázni nem lehet sokszorosított és egyedi grafikai eljárásokkal, számítógépes technikával, készült alkotásokkal.

A pályázaton nem vehetnek részt olyan műalkotások, melyek a VKE korábbi pályázatain már szerepeltek.

A beadott pályaműveknek meg kell felelniük a kiállíthatóság feltételeinek. Egy művész kategóriánkként maximum három művel vehet részt. A beadott alkotások méretét tekintve megkötés nincs. A pályázatra beadott tárgyaknak az elbírálás helyére szállításának, illetve elszállításának költsége teljes mértékben a pályázót terheli. A pályamunkákat visszazárható csomagolásban tudjuk elfogadni, mely csomagoláson szerepelnie kell a pályázó nevének és elérhetőségének. A résztvevőknek a beadott munkákhoz mellékelve vagy a VKE elérhetőségein előzetesen írásban közölniük kell a pályázati anyag darabszámát, méretét, címét és technikáját, valamint az alkotó nevét, címét, telefonszámát és e-mail címét.
A pályázat részvételi díja (a beadott munkák számától függetlenül) 6.000 Ft, mely összeget előre, átutalással, a közlemény rovatban a pályázó nevének feltüntetése mellett a VKE MBH banknál vezetett 65100149-10004115 számú folyószámlájára vagy a pályázati anyag leadásával egyidejűleg készpénzben lehet leróni. A pályázati részvételi díjból a Vadászati Kulturális Egyesület tagjai 50 % kedvezményre jogosultak, így a tagok számára a pályázat díja 3.000 Ft.

A pályázati anyagot 2023. szeptember 11-14 között 9-tól 13 óráig lehet leadni a Vadászati Kulturális Egyesület központi irodájában (1163 Budapest, Cziráki u. 26-32. II/156) Bíró Gabriellával előre egyeztetett időpontban.
Telefonszám: +36 70 378-4040.

A pályázat kiírója a beadott műtárgyakat a legnagyobb körültekintéssel kezeli.
A pályázó a jelentkezésével elfogadja a kiírás feltételeit, ebből következően azokkal kapcsolatban semmi címen utólagos kifogás vagy panasz nem támasztható.

További információ: +36 70 378 4040, illetőleg a vke@vadaszatikultura.hu  címen.

Oláh Csaba
elnök

„Velünk élő vadvilág” képzőművészeti pályázat

„Velünk élő vadvilág” képzőművészeti pályázat

A Vadászati Kulturális Egyesület idén is meghirdeti nyílt ipar- és képzőművészeti pályázatát „Velünk élő vadvilág” címmel.

A VKE olyan pályamunkákat vár, melyek kötődnek az alkotóművész személyesen tapasztalt vagy akár hallott élményanyagához, mely a vadvilág és az emberi kultúra találkozását reprezentálja. Ezek lehetnek vadászélmények, vagy váratlan találkozások a vadvilág bármely szereplőjével, illetve az urbanizálódó emberi kultúra és a természet határterületeinek átélt eseményei.

A leadott alkotások értékelését a VKE által felkért szakmai zsűri végzi, amely az elmúlt évekhez hasonlóan kizárólag neves, független képzőművészekből áll.

A zsűri elnöke: Prof. Dr. Farkas Ádám, tagok: Szemadám György, Kéri László, Aknay János és Szunyoghy András.

A beadott pályamunkákból a VKE időszaki képzőművészeti kiállítást rendez a keszthelyi Helikon Kastély Vadászati Múzeumában.

Pályázni festészeti-, kisplasztikai-, szobrászati- és iparművészeti alkotások kategóriában lehet.
Pályázni nem lehet sokszorosított és egyedi grafikai eljárásokkal, számítógépes technikával, készült alkotásokkal.
A pályázaton nem vehetnek részt olyan műalkotások, melyek a VKE korábbi pályázatain már szerepeltek.

A beadott pályaműveknek meg kell felelniük a kiállíthatóság feltételeinek. Egy művész kategóriánként maximum három művel vehet részt. A beadott alkotások méretét tekintve megkötés nincs.

A pályázat részvételi díja pályázónként (a beadott munkák számától függetlenül) 6.000 Ft, mely összeget előre, átutalással, a közlemény rovatban a pályázó nevének feltüntetése mellett a VKE Takarékbanknál vezetett 65100149-10004115 számú folyószámlájára vagy a pályázati anyag leadásával egyidejűleg készpénzben lehet leróni. A pályázati részvételi díjból a Vadászati Kulturális Egyesület tagjai 50 % kedvezményre jogosultak, így a tagok számára a pályázat díja 3.000 Ft.

A résztvevőknek a beadott munkákhoz mellékelve vagy a VKE elérhetőségein előzetesen írásban közölniük kell a pályázati anyag darabszámát, méretét, címét és technikáját, valamint az alkotó nevét, címét, telefonszámát és e-mail címét.

A pályázati anyagot 2022. 08.08-11 között 9-tól 13 óráig lehet leadni a Vadászati Kulturális Egyesület központi irodájában (1163 Budapest, Cziráki u. 26-32. II/156) Bíró Gabriellával előre egyeztetett időpontban. Telefonszám: +36 70 378 4040

A zsűrizés várható időpontja: augusztus vége. A bírálat eredményéről a kiíró a pályázót elektronikus levélben tájékoztatja.

A zsűri az alkotásokat három kategóriába sorolhatja:

 1. Vadászati Kulturális Érték
 2. Kiállításra alkalmas
 3. Kiállításra nem javasolt

A pályázatra beadott tárgyak elbírálás helyére szállításának, illetve elszállításának költsége teljes mértékben a pályázót terheli. A pályamunkákat visszazárható csomagolásban tudjuk elfogadni, mely csomagoláson szerepelnie kell a pályázó nevének és elérhetőségének.
A pályázat kiírója a beadott műtárgyakat a legnagyobb körültekintéssel kezeli.

A pályázó a jelentkezésével elfogadja a kiírás feltételeit, ebből következően azokkal kapcsolatban semmi címen utólagos kifogás vagy panasz nem támasztható.

További információ: +36 70 378 4040, illetőleg a vke@vadaszatikultura.hu címen.

Oláh Csaba
elnök

Kiemelt kép: Boros Zoltán

Vadászat fényképezőgéppel – 2022

Vadászat fényképezőgéppel – 2022

A Vadászati Kulturális Egyesület meghirdeti immár hagyományos nyílt fotópályázatát

„Vadászat fényképezőgéppel”

címmel.

A pályázat célja: a hazai és a Kárpát-medencében honos vadon élő állatok és vadászható vadfajok, valamint azok élőhelyeinek megismertetése, a vadászat hiteles bemutatása, hangulatának érzékeltetése, a természet apró történéseinek láttatása, a természetfotózás elismertetése és népszerűsítése, valamint a Természetfotó Kör tagságának esetleges bővítése. Várjuk azokat a fotókat is, melyek bemutatják, a vadász miként óvja a természetet, hogyan gondoskodik a vadról és azok élőhelyéről.

Beküldés módja, ideje: a témával kapcsolatos digitális felvételeket 2022. október 16-ig kell elektronikus formában eljuttatni a VKE központi elérhetőségére.
Egy pályázó maximum hat képet adhat be! Fotósorozat esetén a sorozat maximum hat felvételből állhat, mely így egy képnek számít!

További elvárások:

 • bármilyen oldalméretű-arányos kép feltölthető, de törekedjen a pályázó a szabványos oldalméretek betartására 1:1, 1:1.5, 1:2, 1:3, 3:2, 4:3, 5:4,
 • csak 2016. 01. 01. után készült képek küldhetőek illetve nevezhetőek a pályázatra, amennyiben a zsűri tudomást szerez arról, hogy 2016. 01. 01. előtt készült kép került nevezésre, úgy a pályázót megkeresi, a technikai szűrés ideje alatt lehetőséget biztosít a kérdéses kép cseréjére, amennyiben a pályázó nem elérhető, vagy nem válaszol a megkeresésre és nem történik meg a kérdéses kép cseréje, úgy a képet véglegesen törli a pályázatból,
 • a fáljnév a következő legyen: a kép címe, elnevezése_VKE2022
 • minden egyes kép mérete legalább 1 MB legyen,
 • a teljes pályázati anyag egyetlen e-mail-ben, nagyméretű fájlmegosztó segítségével érkezzen be,
 • a képek a zsűri elé csak a nevezési díj befizetése után kerülhetnek,
 • a képek etikai szempontból ne legyenek kifogásolhatóak (csak olyan képek nevezhetők, amelyek az élővilágban okozott károk nélkül készültek), nem készülhetnek olyan manipulációval, ami a valóságot meghamisítva mutatja be, nem sérthetnek közerkölcsöt és nem sérthetik az emberi méltósághoz kapcsolódó jogokat,
 • a kép feldolgozása során a korrekció a következő digitális módosításokból állhat: szintek (levels), gradációs görbék (curves), színegyensúly (color balance), színezet / telítettség (hue / saturation) és fényerő/kontraszt (brightness / contrast), árnyékok / csúcsfények (shadow / highlight)!
 • Képelemek eltávolítása vagy hozzáadása nem megengedett, viszont lehetőség van az eredeti kép készítése közben keletkezett technikai hibák eltávolítására: karc, a fényérzékelőre tapadt por. Engedélyezett a kép megvágása, zavaró elemek levágása és a kép orientációjának megváltoztatása. Engedélyezett továbbá a felvételek fekete-fehérré alakítása, valamint az analóg felvételeknél a szkennelési/digitalizálási hibák (karcolás, porszem) eltávolítása.
 • Amennyiben a zsűri meggyőződik arról, hogy olyan kép került nevezésre, amely a fenti szabályok bármelyikét megszegi, az érintett képet törli, kizárja a pályázatból!
 • A beküldött alkotások optimális felbontása: 300 dpi, az elvárt formátum: .jpg.
 • A pályaművek mellé kísérőlevelet kell csatolni, amely tartalmazza a pályázó adatait (név, levelezési cím, e-mail cím, a telefonos elérhetőség), valamint a képek címét!

Az elismert fotósokból álló szakmai zsűri által legkiválóbbaknak ítélt képek kétféle minősítést kapnak:

Kiállításra alkalmas és/vagy Vadászati Kulturális Érték.

A minősített képeket a keszthelyi Vadászati Múzeumában rendezett, decemberben nyíló, három hónapig látogatható időszaki kiállítás keretében tekintheti meg a nagyközönség. A bírálat eredményéről és az ünnepélyes megnyitó pontos időpontjáról a résztvevők külön értesítést kapnak.

FIGYELEM!

Nevezési díj – a beküldött képek számától függetlenül – 6000 Ft/fő, a pályázati részvételi díjból a Vadászati Kulturális Egyesület tagjai kedvezményre jogosultak, így a tagok számára 3000 Ft, amely fedezi a fotók nagyítását, keretezését, valamint a kiállítással kapcsolatosan felmerülő egyéb technikai költségeket.
A nevezési díjat a jelentkezéssel egyidejűleg átutalással a VKE számlaszámára kell befizetni: Takarékbank 65100149-10004115.
A nevezéssel a pályázó elismeri, hogy rendelkezik a kép szerzői jogaival és a pályázat beküldésével hozzájárul ahhoz, hogy a VKE a képanyagot szabadon felhasználhassa, kiállításain és saját kiadványaiban szerepeltesse.

VERSENYFELHÍVÁS

VERSENYFELHÍVÁS

A Vadászati Kulturális Egyesület Magyar Vadászkürt Egylete

nyolcadik alkalommal rendez ifjúsági vadászkürtös szóló versenyt

2022. február 19-én (szombaton) 13:30 órakor a 28. Fegyver, horgászat, vadászat nemzetközi kiállítás (FeHoVa) vadász színpadán (A pavilon).

A versenyt a magyar vadászkürtös mozgalom elindítója,

a Baranya Vadászkürt Együttes vezetője, Agyaki Gábor vezeti.

Jelentkezési határidő: 2022. február 10.

Jelentkezni a gabor.agyaki@gmail.com e-mail címen lehet.

További információ:Agyaki Gábor, tel.: (06-70) 702-5007.

A szervezők minden indulónak ingyenes belépést biztosítanak

2022. február 19-én a FeHoVa kiállításra!

A résztvevők az aktuális járványügyi szabályokat kötelesek betartani, amelyről bővebb információ a FeHoVa honlapján található!

VERSENYKIÍRÁS

A verseny 2 kategóriában kerül megrendezésre 

 1. kategória: 0-14 éves korig
 2. kategória: 15-22 éves korig

Fellépni kizárólag B hangolású natúr kürtökkel (Pless, Parforce) lehet, ventil és kottaállvány használata tilos!

Versenydarabok

Mindkét kategóriában egy kötelező és egy szabadon választott mű.

Kötelező versenyszám

 1. kategóriában: Indulás a vadászatra
 2. kategóriában: Vadászat vége – Halali

Szabadon választott versenyszám

A versenyző tetszőlegesen megválaszthatja, de a versenyszám kottáját a verseny kezdése előtt 5 példányban a zsűri részére biztosítani kell. A kotta hiánya, vagy nem megfelelő példányszámban történő biztosítása a versenyből való kizárást vonhatja maga után!

Bírálat

A hazai vadászkürtös mozgalom meghatározó szakembereiből álló minimum 3 fős zsűri pontozza a versenydarabokat az alábbi szempontok alapján:

 • nehézségi szint,
 • tempó, dinamika
 • intonáció
 • zenei összhatás
 • megjelenés, fellépés.

Díjazás

Valamennyi versenyző emléklapot és ajándékcsomagot kap, az első három helyezett külön értékes díjazásban is részesül.

X. FeHoVa Kupa Szarvasbőgő Verseny

X. FeHoVa Kupa Szarvasbőgő Verseny

Verseny időpontja: 2022. február 19. szombat, 11.00

Verseny helyszíne: Hungexpo Budapesti Vásárközpont, „A” pavilon, Vadász színpad

A versenykiírás szerint a „FeHoVa Kupa 2022” nyílt verseny, melyen előzetes jelentkezés alapján bárki részt vehet, ha elfogadja a kiírásban foglalt feltételeket.

A helyszínen jelentkezést már nem fogadunk el, az kizárólag előzetesen, írásban, legkésőbb 2022. február 10-ig lehetséges a Vadászati Kulturális Egyesület elérhetőségein (vke@vadaszatikultura.hu, 1163 Budapest, Cziráki u. 26-32. II/156.). A jelentkezés ingyenes, részvételi díj nincs! További információ: Bán Beatrix 06-70/702-5164.

A versenyzőknek a verseny napján legkésőbb 10 óráig regisztrálniuk kell magukat a Vadászati Kulturális Egyesület képviselőjénél, Bán Beatrixnál.  

A versenyzők név nélkül, az előzetesen húzott sorszámuk alapján versenyeznek a színpadon. A zsűri tagjai nem tudhatják, hogy az egyes sorszámok mely versenyzőhöz tartoznak, így a részrehajlás kizárható. A rajtszámok kihúzása és a versenyszabályzat ismertetése közvetlenül a verseny előtt, a színpad mögött történik. Az értékelést egy öttagú, zárt kabinban ülő zsűri végzi. Az értékelésnél a legfőbb szempont a technikai kivitelezés, a szakmailag és művészileg hiteles és helyes előadás, valamint a hangutánzás élethűsége. Az öttagú zsűri tagjai a színpadi teljesítmény alapján egyenként és versenyszámonként külön-külön, 1-től 6-ig pontozzák, értékelik a versenyzőt. Részpontszám nincs! Az értékelés nyilvános, a pontozótábla látható a verseny menedzsmentje és a közönség számára is. Amennyiben az előzetesen regisztrált versenyzők létszáma a 16 főt meghaladja, az első két versenyszám után a mezőny feleződik. A harmadik versenyszámban csak az első két versenyszámot követő összesítésben a legtöbb pontot kapó versenyzők vehetnek részt. Az eredmények kizárólag az utolsó versenyszámot követően, a bírói testület által aláírt jegyzőkönyv tartalmának kihirdetésekor válnak hivatalossá.

A versenyzők kötelesek vadászias öltözékben színpadra állni és kalapot viselni! Az a versenyző, aki viselkedése vagy öltözete alapján nem felel meg a vadászati etikett előírásainak, automatikusan kizárandó a versenyből. A versenyzők maguk választják ki a bőgőeszközeiket, de nem használhatnak elektronikus hívókat vagy egyéb, nem a saját hangképzés elvén működő mesterséges segédeszközöket. Az előadás során mikrofon használata kötelező! A versenyző az előadásának megkezdése előtt minden esetben köteles kalapemeléssel üdvözölni a közönséget, s a végén ugyanígy, kalapemeléssel jelezni a műsorvezető, valamint a közönség felé a feladat befejezését.

A 2022. évi X. FeHoVa Kupa győztese az lesz, aki a leghitelesebben mutatja be a gímbika bőgő hangjait, és a verseny során a legtöbb pontot gyűjti össze.

Versenyszámok:

A: Teheneit terelő hárembika hangja (KÖTELEZŐ!)

B: Párharcban győztes bika hangja (KÖTELEZŐ!)

C: Egyenrangú társát harcra hívó két különböző bika hangja

Ha az első három hely valamelyikén pontazonosság alakul ki, szétbőgésre kerül sor. Az esetleges szétbőgés alkalmával az öreg, fáradt bika utóbőgéskori hangját kell bemutatni! Ha a szétbőgést követően is ugyanolyan pontszámmal állnak a versenyzők, akkor a zsűri elnöke dönti el a végső sorrendet.

Az ünnepélyes eredményhirdetésnél a verseny minden résztvevője emléklapot, az első hat helyezett pedig tanúsító oklevelet vehet át a verseny igazgatójától. A helyezettek ezen kívül értékes tárgydíjakat nyernek.

Budapest, 2022. január 17.