+36 70 378 4040 vke@vadaszatikultura.hu
„Vadászat fényképezőgéppel” pályázati kiírás

„Vadászat fényképezőgéppel” pályázati kiírás

Természetfotó kör

A Vadászati Kulturális Egyesület az idén is meghirdeti immár hagyományos nyílt fotópályázatát

„Vadászat fényképezőgéppel”

címmel.

A pályázat célja: a hazai és a Kárpát-medencében honos vadon élő állatok és vadászható vadfajok, valamint azok élőhelyeinek megismertetése, a vadászat hiteles bemutatása, hangulatának érzékeltetése, a természet apró történéseinek láttatása, a természetfotózás elismertetése és népszerűsítése, valamint a Természetfotó Kör tagságának esetleges bővítése. Várjuk azokat a fotókat is, melyek bemutatják, a vadász miként óvja a természetet, hogyan gondoskodik a vadról és azok élőhelyéről.

Beküldés módja, ideje: a témával kapcsolatos digitális felvételeket 2024. október 28-ig kell elektronikus formában, e-mailben (fájlküldő) eljuttatni a VKE központi elérhetőségére, vke@vadaszatikultura.hu

Egy pályázó maximum öt képet adhat be! A maximum négy felvételből álló fotósorozat egy képnek számít!

További elvárások:

 • Csak 2018. 01. 01. után bármilyen oldalméretű-arányos kép feltölthető, de törekedjen a pályázó a szabványos oldalméretek betartására 1:1, 1:1.5, 1:2, 1:3, 3:2, 4:3, 5:4. (A kiállítandó képek nagyítási méretei 50×70 cm vagy 40×60 cm, ezért kérjük, ezt vegyék figyelembe a képkivágások esetén),készült képek küldhetőek, illetve nevezhetőek a pályázatra, amennyiben a zsűri tudomást szerez arról, hogy 2018. 01. 01. előtt készült kép került nevezésre, úgy a pályázót megkeresi, a technikai szűrés ideje alatt lehetőséget biztosít a kérdéses kép cseréjére, amennyiben a pályázó nem elérhető, vagy nem válaszol a megkeresésre és nem történik meg a kérdéses kép cseréje, úgy a képet véglegesen törli a pályázatból,
 • A kép elnevezése a következő formátumban szerepeljen: a kép címe_VKE2024
 • A teljes pályázati anyag egyetlen e-mail-ben, nagyméretű fájlmegosztó segítségével érkezzen be!
 • A képek a zsűri elé csak a nevezési díj befizetése után kerülhetnek.
 • A képek etikai szempontból ne legyenek kifogásolhatóak (csak olyan képek nevezhetők, amelyek az élővilágban okozott károk nélkül készültek), nem készülhetnek olyan manipulációval, ami a valóságot meghamisítva mutatja be, nem sérthetnek közerkölcsöt és nem sérthetik az emberi méltósághoz kapcsolódó jogokat.
 • A kép feldolgozása során a korrekció a következő digitális módosításokból állhat: szintek (levels), gradációs görbék (curves), színegyensúly (color balance), színezet / telítettség (hue / saturation) és fényerő/kontraszt (brightness / contrast), árnyékok / csúcsfények (shadow / highlight)!
 • Képelemek eltávolítása vagy hozzáadása nem megengedett, viszont lehetőség van az eredeti kép készítése közben keletkezett technikai hibák eltávolítására: karc, vegyszerfolt, a fényérzékelőre tapadt por. Engedélyezett a kép megvágása, zavaró elemek levágása és a kép orientációjának megváltoztatása. Engedélyezett továbbá a felvételek fekete-fehérré alakítása, valamint az analóg felvételeknél a szkennelési/digitalizálási hibák (karcolás, porszem) eltávolítása.
 • Amennyiben a zsűri meggyőződik arról, hogy olyan kép került nevezésre, amely a fenti szabályok bármelyikét megszegi, az érintett képet törli, kizárja a pályázatból!
 • A beküldött alkotások optimális felbontása: 300 dpi, az elvárt formátum: .jpg, a minimális nagyság 3 MB.
 • A pályaművek mellé kísérőlevelet kell csatolni, amely tartalmazza a pályázó adatait (név, levelezési cím, e-mail cím, a telefonos elérhetőség), valamint a képek címét!

A szakmai zsűri által legkiválóbbaknak ítélt képek kétféle minősítést kapnak:

Kiállításra alkalmas és/vagy Vadászati Kulturális Érték.
A minősített képeket a keszthelyi Vadászati Múzeumban rendezett, decemberben nyíló, három hónapig látogatható időszaki kiállítás keretében tekintheti meg a nagyközönség. A bírálat eredményéről és az ünnepélyes megnyitó pontos időpontjáról a résztvevők külön értesítést kapnak.
A keszthelyi kiállítást követően a zsűrizett képek más helyszínen is bemutatásra kerülnek 2025-ben. A kiállított fotók megjelenési lehetőséget kapnak a Magyar Vadászlap Lencsevégen c. rovatában.

FIGYELEM!

Nevezési díj – a beküldött képek számától függetlenül – 6000 Ft/fő, a pályázati részvételi díjból a Vadászati Kulturális Egyesület tagjai kedvezményre jogosultak, így a tagok számára 3000 Ft, amely fedezi a fotók nagyítását, keretezését, valamint a kiállítással kapcsolatosan felmerülő egyéb technikai költségeket.
A nevezési díjat a jelentkezéssel egyidejűleg átutalással a VKE számlaszámára kell befizetni: MBH Bank 65100149-10004115.
A nevezéssel a pályázó elismeri, hogy rendelkezik a kép szerzői jogaival és a pályázat beküldésével hozzájárul ahhoz, hogy a VKE a képanyagot szabadon felhasználhassa, kiállításain és saját kiadványaiban szerepeltesse.

Nyílt ipar- és képzőművészeti pályázat

Nyílt ipar- és képzőművészeti pályázat

A Vadászati Kulturális Egyesület idén is meghirdeti nyílt ipar- és képzőművészeti pályázatát „A lélek, a test és a természet egysége” címmel.

A VKE olyan pályamunkákat vár, melyek az alkotóművész lelkileg mélyen átélt, őt gazdagító élettapasztalatát örökíti meg. A tapasztalt impresszió lehet egyedi, vagy többször ismétlődő élmény-folyam valamely alkotásban koncentrálódó lenyomata. Bármely „megvilágosodott” pillanat, melynek hatása az emberi lélek, a test és a természet szétválaszthatatlan egységének érzetét keltette az átélőben.

A leadott alkotások értékelését a VKE által felkért szakmai zsűri végzi, amely az elmúlt évekhez hasonlóan kizárólag neves, független képzőművészekből áll.
A zsűri elnöke: Prof. Dr. Farkas Ádám, tagok: Szemadám György, Kéri László, Aknay János és Szunyoghy András.

A zsűri az alkotásokat három kategóriába sorolhatja:

 • Vadászati Kulturális Érték
 • Kiállításra alkalmas
 • Kiállításra nem javasolt

A beadott alkotásokból a VKE időszaki képzőművészeti kiállítást rendez a keszthelyi Helikon Kastély Vadászati Múzeumában, majd annak elbontása után a Soproni Egyetem Erdészeti Múzeumában az egykori Esterházy palota kiállító termében.

Pályázni grafikai, festészeti, kisplasztikai, szobrászati és iparművészeti alkotások kategóriában lehet.

A pályázaton nem vehetnek részt olyan műalkotások, melyek a VKE korábbi pályázatain már szerepeltek.

A beadott pályaműveknek meg kell felelniük a kiállíthatóság feltételeinek. Egy művész kategóriánkként maximum három művel vehet részt. A beadott alkotások méretét tekintve megkötés nincs. A pályázatra beadott tárgyaknak az elbírálás helyére szállításának, illetve elszállításának költsége teljes mértékben a pályázót terheli. A pályamunkákat visszazárható csomagolásban tudjuk elfogadni, mely csomagoláson szerepelnie kell a pályázó nevének és elérhetőségének. A résztvevőknek a beadott munkákhoz mellékelve vagy a VKE elérhetőségein előzetesen írásban közölniük kell a pályázati anyag darabszámát, méretét, címét és technikáját, valamint az alkotó nevét, címét, telefonszámát és e-mail címét.

A pályázat részvételi díja (a beadott munkák számától függetlenül) 6.000 Ft, mely összeget előre, átutalással, a közlemény rovatban a pályázó nevének feltüntetése mellett a VKE MBH banknál vezetett 65100149-10004115 számú folyószámlájára vagy a pályázati anyag leadásával egyidejűleg készpénzben lehet leróni. A pályázati részvételi díjból a Vadászati Kulturális Egyesület tagjai 50 % kedvezményre jogosultak, így a tagok számára a pályázat díja 3.000 Ft.

A pályázati anyagot 2024. augusztus 26-29 között 9-tól 13 óráig lehet leadni a Vadászati Kulturális Egyesület központi irodájában (1163 Budapest, Cziráki u. 26-32. II/156) Bíró Gabriellával előre egyeztetett időpontban.

Telefonszám: +36 70 378-4040

A pályázat kiírója a beadott műtárgyakat a legnagyobb körültekintéssel kezeli.
A pályázó a jelentkezésével elfogadja a kiírás feltételeit, ebből következően azokkal kapcsolatban semmi címen utólagos kifogás vagy panasz nem támasztható.
További információ: +36 70 378 4040, illetőleg a vke@vadaszatikultura.hu  címen.

Oláh Csaba
elnök

XI. Nemzeti Vadászkürtös Verseny

XI. Nemzeti Vadászkürtös Verseny

Sopron 2024.06.01

Versenykiírás:

A Nemzeti Vadászkürtös Verseny 1 kategóriában kerül megrendezésre:
A kategóriában csak vegyes B csapatok indulhatnak Fürst Pless és Parforce vadászkürtökkel, ventil használata
tilos (kivéve B/Es váltó)

Előadandó darabok:

1. Terítéken az erdei szalonka
2. Terítéken a vaddisznó
3. Terítéken a medve
4. Kötelező darab (könnyű): Ehrenfanfare R. Stief kottája szerint
5. Kötelező darab (nehezebb): Eberstalzeller Jagdfanfare tempójelzés 104-120
Franz Kastenhuber kottája szerint
(A kötelező darabok közül egyet kell választani és a nehezebb darab választása esetén összesen 5 plusz pont
adható a csapatnak.)
6. Szabadon választható darab: a kürtös csapat szabadon választott darabja, amelynek minimum 24 ütem
hosszúnak és minimum 4 szólamúnak kell lennie.

A teljes versenykiírás, a jelentkezési lap letölthetők itt:

Jelentkezés:

A csapatok jelentkezését legkésőbb 2024. 04.01-ig várjuk.

A kitöltött jelentkezési lapot postán kérjük
megküldeni a Soproni Lővér Vadászkürtösök Egyesület részére.
Cím: 9400 Sopron II. Rákóczi Ferenc u. 25.

Információ:

Bolla Balázs
tel: +36 30 2850158
email cím: bollabalu@freemail.hu 

Élő örökségeink alkotói pályázat

Élő örökségeink alkotói pályázat

Élő örökségeink alkotói pályázat

felhívás gyerekeknek és fiataloknak

 • Számodra mit jelent a magyar cirkuszművészet vagy a solymászat?
 • Láttad már a mohácsi busókat vagy ettél már molnárkalácsot?

Pályázatodban válassz ki egyet a szellemi kultrális örökség nemzeti jegyzékén szereplők közül, ismerd meg jobban, és alkoss egy képet róluk.

A pályázat részletes leírását és a kötelező szülői nyilatkozatot itt találod:

www.skanzen.hu

Nevezési korcsoportok:

Általános iskola 1-2., 3-4., 5-6., 7-8. osztály és középiskolai diákok

Formai követelmény: papíralapú, A3-as méretben

Technikai kategóriák: grafika, festmény, nyomat, montázs

A pályázat benyújtásának határideje: 2024. február 15.

Az elkészült munkák digitális változatát jpeg formátumban, a nyilatkozatot e-mailben várjuk a szellemiorokseg@gmail.com  címre. A fájlnév tartalmazza az alkotó nevét,
korcsoportját, településnevét és vármegyéjét ékezetek és szóköz nélkül. A kiállításra kerülő képeket előzetes igény esetén a bontás után visszakapják az alkotók.

Várjuk az örökségelemről alkotott képedet!

Alkotói pályázat

„Vadászat fényképezőgéppel” pályázati kiírás

„Vadászat fényképezőgéppel” pályázati kiírás

Természetfotó kör

A Vadászati Kulturális Egyesület meghirdeti immár hagyományos nyílt fotópályázatát „Vadászat fényképezőgéppel” címmel.

A pályázat célja:

a hazai és a Kárpát-medencében honos vadon élő állatok és vadászható vadfajok, valamint azok élőhelyeinek megismertetése, a vadászat hiteles bemutatása, hangulatának érzékeltetése, a természet apró történéseinek láttatása, a természetfotózás elismertetése és népszerűsítése, valamint a Természetfotó Kör tagságának esetleges bővítése. Várjuk azokat a fotókat is, melyek bemutatják, a vadász miként óvja a természetet, hogyan gondoskodik a vadról és azok élőhelyéről.

Újdonság:

A Vadászati Kulturális Egyesület 2022-ben az első alkalommal hirdette meg „Az év vadászható vadfaja” című szavazást, melyen 120 szavazattal az őz nyert. A szavazás célja, hogy – az ismeretterjesztés jegyében – felhívja a figyelmet az adott évben megválasztott vadászható vadfaj tulajdonságaira, viselkedésére, különlegességeire, vadgazdálkodásban betöltött szerepére. Összhangban e céllal, jelen pályázat keretében a zsűri különdíjat adományoz a fajt ábrázoló kiemelkedő alkotásért.

Beküldés módja, ideje:

a témával kapcsolatos digitális felvételeket 2023. október 15-ig kell elektronikus formában (CD-n, DVD-n vagy e-mailben) eljuttatni a VKE központi elérhetőségeire.
Egy pályázó maximum hat képet adhat be! A maximum hat felvételből álló fotósorozat egy képnek számít!

További elvárások:

 • bármilyen oldalméretű-arányos kép feltölthető, de törekedjen a pályázó a szabványos oldalméretek betartására 1:1, 1:1.5, 1:2, 1:3, 3:2, 4:3, 5:4,
 • csak 2017. 01. 01. után készült képek küldhetőek illetve nevezhetőek a pályázatra, amennyiben a zsűri tudomást szerez arról, hogy 2017. 01. 01. előtt készült kép került nevezésre, úgy a pályázót megkeresi, a technikai szűrés ideje alatt lehetőséget biztosít a kérdéses kép cseréjére, amennyiben a pályázó nem elérhető, vagy nem válaszol a megkeresésre és nem történik meg a kérdéses kép cseréje, úgy a képet véglegesen törli a pályázatból,
 • a kép elnevezése a következő formátumban szerepeljen: a kép címe_VKE2023-02-28
 • a teljes pályázati anyag egyetlen e-mail-ben, nagyméretű fájlmegosztó segítségével érkezzen be,
 • a képek a zsűri elé csak a nevezési díj befizetése után kerülhetnek.
 • A képek etikai szempontból ne legyenek kifogásolhatóak (csak olyan képek nevezhetők, amelyek az élővilágban okozott károk nélkül készültek), nem készülhetnek olyan manipulációval, ami a valóságot meghamisítva mutatja be, nem sérthetnek közerkölcsöt és nem sérthetik az emberi méltósághoz kapcsolódó jogokat.
 • A kép feldolgozása során a korrekció a következő digitális módosításokból állhat: szintek (levels), gradációs görbék (curves), színegyensúly (color balance), színezet / telítettség (hue / saturation) és fényerő/kontraszt (brightness / ontrast), árnyékok / csúcsfények (shadow / highlight)!
 • Képelemek eltávolítása vagy hozzáadása nem megengedett, viszont lehetőség van az eredeti kép készítése közben keletkezett technikai hibák eltávolítására: karc, vegyszerfolt, a fényérzékelőre tapadt por. Engedélyezett a kép megvágása, zavaró elemek levágása és a kép orientációjának megváltoztatása. Engedélyezett továbbá a felvételek fekete-fehérré alakítása, valamint az analóg felvételeknél a szkennelési/digitalizálási hibák (karcolás, porszem) eltávolítása.
 • Amennyiben a zsűri meggyőződik arról, hogy olyan kép került nevezésre, amely a fenti szabályok bármelyikét megszegi, az érintett képet törli, kizárja a pályázatból!
 • A beküldött alkotások optimális felbontása: 300 dpi, az elvárt formátum: .jpg.
 • Az e-mailben beküldött képek összterjedelme (üzenetenként) nem haladhatja meg a 15 Mb-ot.
 • A pályaművek mellé kísérőlevelet kell csatolni, amely tartalmazza a pályázó adatait (név, levelezési cím, e-mail cím, a telefonos elérhetőség), valamint a képek címét!

Az elismert fotósokból álló szakmai zsűri által legkiválóbbaknak ítélt képek kétféle minősítést kapnak:

Kiállításra alkalmas és/vagy Vadászati Kulturális Érték.

A minősített képeket a keszthelyi Vadászati Múzeumában rendezett, decemberben nyíló, három hónapig látogatható időszaki kiállítás keretében tekintheti meg a nagyközönség. A bírálat eredményéről és az ünnepélyes megnyitó pontos időpontjáról a résztvevők külön értesítést kapnak.

FIGYELEM!

Nevezési díj – a beküldött képek számától függetlenül – 6000 Ft/fő, a pályázati részvételi díjból a Vadászati Kulturális Egyesület tagjai kedvezményre jogosultak, így a tagok számára 3000 Ft, amely fedezi a fotók nagyítását, keretezését, valamint a kiállítással kapcsolatosan felmerülő egyéb technikai költségeket.

A nevezési díjat a jelentkezéssel egyidejűleg átutalással a VKE számlaszámára kell befizetni:

MBH Bank

65100149-10004115

A nevezéssel a pályázó elismeri, hogy rendelkezik a kép szerzői jogaival és a pályázat beküldésével hozzájárul ahhoz, hogy a VKE a képanyagot szabadon felhasználhassa, kiállításain és saját kiadványaiban szerepeltesse.

„Velünk élő vadvilág”képzőművészeti pályázat

„Velünk élő vadvilág”képzőművészeti pályázat

A Vadászati Kulturális Egyesület idén is meghirdeti nyílt ipar- és képzőművészeti pályázatát „Velünk élő vadvilág” címmel.

A VKE olyan pályamunkákat vár, melyek kötődnek az alkotóművész személyesen tapasztalt vagy akár hallott élményanyagához, mely a vadvilág és az emberi kultúra találkozását reprezentálja. Ezek lehetnek vadászélmények, vagy váratlan találkozások a vadvilág bármely szereplőjével, illetve az urbanizálódó emberi kultúra és a természet határterületeinek átélt eseményei.

A leadott alkotások értékelését a VKE által felkért szakmai zsűri végzi, amely az elmúlt évekhez hasonlóan kizárólag neves, független képzőművészekből áll.
A zsűri elnöke: Prof. Dr. Farkas Ádám, tagok: Szemadám György, Kéri László, Aknay János és Szunyoghy András.

A zsűri az alkotásokat három kategóriába sorolhatja:

 1. Vadászati Kulturális Érték
 2. Kiállításra alkalmas
 3. Kiállításra nem javasolt
Boros Zoltán őzbak portré

Boros Zoltán grafikája

A Vadászati Kulturális Egyesület 2022-ben első alkalommal hirdette meg az „Az év vadászható vadfaja” szavazást, amelyen 120 szavazattal az európai őz nyert.

A szavazás célja, hogy az adott évben megválasztott vadászható vadfaj tulajdonságaira, viselkedésére, különlegességeire, vadgazdálkodásban betöltött szerepére felhívjuk a nagyközönség figyelmét, ezzel is gyarapítva tudásukat, hozzájárulva ahhoz, hogy a vadászat társadalmi elfogadottságát javítsuk. Ennek érdekében A „Velünk elő vadvilág” című pályázaton belül a zsűri különdíjat adományoz az őzet ábrázoló kiemelkedő alkotásért.

A beadott alkotásokból a VKE időszaki képzőművészeti kiállítást rendez a keszthelyi Helikon Kastély Vadászati Múzeumában.

Pályázni festészeti-, kisplasztikai-, szobrászati- és iparművészeti alkotások kategóriában lehet.

Pályázni nem lehet sokszorosított és egyedi grafikai eljárásokkal, számítógépes technikával, készült alkotásokkal.

A pályázaton nem vehetnek részt olyan műalkotások, melyek a VKE korábbi pályázatain már szerepeltek.

A beadott pályaműveknek meg kell felelniük a kiállíthatóság feltételeinek. Egy művész kategóriánkként maximum három művel vehet részt. A beadott alkotások méretét tekintve megkötés nincs. A pályázatra beadott tárgyaknak az elbírálás helyére szállításának, illetve elszállításának költsége teljes mértékben a pályázót terheli. A pályamunkákat visszazárható csomagolásban tudjuk elfogadni, mely csomagoláson szerepelnie kell a pályázó nevének és elérhetőségének. A résztvevőknek a beadott munkákhoz mellékelve vagy a VKE elérhetőségein előzetesen írásban közölniük kell a pályázati anyag darabszámát, méretét, címét és technikáját, valamint az alkotó nevét, címét, telefonszámát és e-mail címét.
A pályázat részvételi díja (a beadott munkák számától függetlenül) 6.000 Ft, mely összeget előre, átutalással, a közlemény rovatban a pályázó nevének feltüntetése mellett a VKE MBH banknál vezetett 65100149-10004115 számú folyószámlájára vagy a pályázati anyag leadásával egyidejűleg készpénzben lehet leróni. A pályázati részvételi díjból a Vadászati Kulturális Egyesület tagjai 50 % kedvezményre jogosultak, így a tagok számára a pályázat díja 3.000 Ft.

A pályázati anyagot 2023. szeptember 11-14 között 9-tól 13 óráig lehet leadni a Vadászati Kulturális Egyesület központi irodájában (1163 Budapest, Cziráki u. 26-32. II/156) Bíró Gabriellával előre egyeztetett időpontban.
Telefonszám: +36 70 378-4040.

A pályázat kiírója a beadott műtárgyakat a legnagyobb körültekintéssel kezeli.
A pályázó a jelentkezésével elfogadja a kiírás feltételeit, ebből következően azokkal kapcsolatban semmi címen utólagos kifogás vagy panasz nem támasztható.

További információ: +36 70 378 4040, illetőleg a vke@vadaszatikultura.hu  címen.

Oláh Csaba
elnök