+36 70 378 4040 vke@vadaszatikultura.hu

Gímszarvas

Bika: szeptember 1 – január 31.
Érett bika: szeptember 1 – október 31.
Második éves bika (első felrakás):szeptember 1. – március 31.
Tehén: szeptember 1 – február utolsó napja
Ünő: május 1 – február utolsó napja
Borjú: szeptember 1 – április 30.

Dám

Bika: október 1 – február utolsó napja
Érett bika: október 1 –november 30.
Második éves bika (első felrakás): október 1. – április 30.
Tehén: október 1 – február utolsó napja
Ünő: június 1. – február utolsó napja
Borjú: október 1 – május 31.

Őz

Bak: április 15 – szeptember 30.
Suta: október 1 – február utolsó napja
Gida: október 1 – február utolsó napja

Muflon

Kos: egész évben
Juh, jerke, bárány: szeptember 1 – február utolsó napja

Vaddisznó (1)

egész évben

Szikaszarvas 

egész évben

 

Egyéb apróvadfajok: 

róka, aranysakál, nyest, pézsmapocok, nyestkutya (8) , mosómedve (8): egész évben
borz (9) , házi görény (9) , dolmányos varjú (9) , szarka (9) , szajkó (9)

 Apróvad

Mezei nyúl: október 1 – december 31.
Üregi nyúl:
egész évben
Fácán (tyúk(2)) : október 1 – február utolsó napja
Fogoly (3): október 1 – december 31.
Vörös fogoly (4): egész évben
Nyári lúd (5): október 1 – január 31.
Vetési lúd (5), nagylilik (5),
kanadai lúd
(6), nílusi lúd (6): október 1 – január 31.
Tőkés réce (7): augusztus 15 – január 31.
Szárcsa: szeptember 1 – január 31.
Erdei szalonka: vadászati idény nélkül
Örvös galamb, balkáni gerle: augusztus 15 – január 31.

 

1 Vaddisznó malacnak minősül a szaporulat 20 kg, süldőnek pedig 50 kg zsigerelt testtömegig. Vaddisznó kocának minősül az 50 kg zsigerelt súlyt elérő vagy meghaladó súlyú nőivarú vaddisznó.

2 A fácántyúk csak vadászati célú kibocsátása esetén vadászható, a kibocsátott mennyiség erejéig, a kibocsátóhelytől mért ezer méteres távolságon belül. A kibocsátóhely egyértelmű beazonosíthatóságához szükséges földrajzi koordinátákat az éves vadgazdálkodási tervben meg kell adni.

3 Fogoly a vadászati idényben azokon a vadászterületeken vadászható, ahol az adott vadászati évben legalább 500 példány fogoly kibocsátása történt, a vadászati hatóság által a vad zárttéri tartásáról és kibocsátásáról adott engedélyben foglaltak szerint.

4 Vadászterületre vörös fogoly csak vadászati hasznosítás céljából bocsátható ki. A kibocsátásra szeptember 1. és február utolsó napja között kerülhet sor. Azon a vadászterületen, ahol állandó jelleggel természetes fogolyállomány él, a vörös fogoly kibocsátása tilos.

5 Nyárilúdból, vetési lúdból és nagy lilikből naponta, személyenként összesen legfeljebb hat darab ejthető el, melyből a vetési ludak száma nem lehet több kettőnél.

6 Az elejtett kanadai lúdról és nílusi lúdról fotódokumentációt kell készíteni, melyet meg kell küldeni a Soproni Egyetem Vadgazdálkodási és Vadbiológiai Intézetének. Az elejtett példányt a fotódokumentáció elküldését követő két munkanapig meg kell őrizni.

7 Tőkés récére augusztus 15-től augusztus 31-ig kizárólag húzáson és a vízparttól – azaz a vízzel borított terület és a szárazföld találkozásától – számított 50 méteren kívül szabad vadászni. Tőkés récéből és szárcsából naponta, személyenként összesen legfeljebb nyolc darab ejthető el. Tenyésztett tőkés réce tilalmi időben is napi terítékkorlátozás nélkül lőhető.

8 Az elejtett nyestkutyáról, mosómedvéről fotódokumentációt kell készíteni, melyet meg kell küldeni a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Vadgazdálkodási és Természetvédelmi Intézet Vadbiológiai és Vadgazdálkodási Tanszéknek. Az elejtett példányt a fotódokumentáció elküldését követő két munkanapig meg kell őrizni.

9 A borz, a házi görény, a dolmányos varjú, a szarka és a szajkó az apróvad szaporodási időszakában a vadászati hatóság külön engedélyével gyéríthető.

A vadászati idény, ha annak kezdete vasárnapra vagy hétfőre esik, akkor kiterjed az azt megelőző egy, illetve kettő napra. Ha a vadászati idény vége péntekre vagy szombatra esik, akkor kiterjed az azt követő kettő, illetve egy napra is.

Gímszarvasbikát, dámbikát, őzbakot, muflonkost és szikaszarvasbikát egész évben, mezei nyulat október 1-től január 15-ig, egyéb vadfaj egyedét, továbbá tarvadat az adott vadfajra vonatkozó vadászati idényben szabad élve befogni.

A vhr. 5. számú melléklet II. részében felsorolt vízivad fészkelése és vonulása szempontjából nemzetközi jelentőségű és hazai kiemelt jelentőségű vízi élőhelyeken a vadászati hatóság szabályozza a vízivad vadászat rendjét. Ebben szabályozza a vízivad vadászatának helyét, módját, idejét, gyakoriságát.

A vadállomány védelme és a vad kímélete miatt vadászati idényre való tekintet nélkül haladéktalanul el kell ejteni a súlyosan beteg, valamint a betegség miatt mozgásképtelen, illetve a súlyosan sérült és életképtelen vadat. Az elejtést a vadász, illetve a kísérővadász köteles a vadászati naplóban „beteg” megjelöléssel rögzíteni, és haladéktalanul bejelenteni a vadászatra jogosultnak. A vadászatra jogosult köteles az állat-egészségügyi okból elejtett vadat vizsgálatra alkalmas módon az elejtés helye szerint illetékes hatósági állatorvosnak bemutatni. A hatósági állatorvos az elejtés indokoltságáról  igazolást állít ki.

Hubertus kereszt

Hubertus kereszt

Avatási emléklap

Avatási emléklap

Pályázatok

vadászat fényképezőgéppel

Könyvajánló

Könyvajánló