Pályázatok

2016.

FOTÓPÁLYÁZAT

„Vadászat fényképezőgéppel”

A Vadászati Kulturális Egyesület új köntösbe bújtatva meghirdeti immár hagyományos nyílt fotópályázatát „Vadászat fényképezőgéppel” címmel.

A pályázat célja a hazai és a Kárpát-medencében honos vadon élő állatok és vadászható vadfajok, valamint azok élőhelyeinek megismertetése, a vadászat hiteles bemutatása, a természet apró történéseinek láttatása, a természetfotózás elismertetése és népszerűsítése, valamint a Természetfotó Kör tagságának esetleges bővítése.

A témával kapcsolatos digitális felvételeket 2016. november 10-ig kell elektronikus formában (CD-n, DVD-n vagy e-mailben) eljuttatni a VKE központi elérhetőségeire.

Egy pályázó maximum hat képet adhat be! A maximum három felvételből álló fotósorozat egy képnek számít!

További elvárások:

  • bármilyen oldalméretű-arányos kép feltölthető, de törekedjen a pályázó a szabványos oldalméretek betartására 1:1, 1:1.5, 1:2, 1:3, 3:2, 4:3, 5:4,
  • csak 2012. 01. 01. után készült képek küldhetőek illetve nevezhetőek a pályázatra, amennyiben a zsűri tudomást szerez arról, hogy 2012. 01. 01. előtt készült kép került nevezésre, úgy a pályázót megkeresi, a technikai szűrés ideje alatt lehetőséget biztosít a kérdéses kép cseréjére, amennyiben a pályázó nem elérhető vagy nem válaszol a megkeresésre és nem történik meg a kérdéses kép cseréje, úgy a képet véglegesen törli a pályázatból,
  • a képek a zsűri elé csak a nevezési díj befizetése után kerülhetnek.

A képek etikai szempontból ne legyenek kifogásolhatóak (csak olyan képek nevezhetők, amelyek az élővilágban okozott károk nélkül készültek), nem készülhetnek olyan manipulációval, ami a valóságot meghamisítva mutatja be, nem sérthetnek közerkölcsöt és nem sérthetik az emberi méltósághoz kapcsolódó jogokat. A kép feldolgozása során a korrekció a következő digitális módosításokból állhat: szintek (levels), gradációs görbék (curves), színegyensúly (color balance), színezet / telítettség (hue / saturation) és fényerő/kontraszt (brightness / ontrast), árnyékok / csúcsfények (shadow / highlight)!

Képelemek eltávolítása vagy hozzáadása nem megengedett, viszont lehetőség van az eredeti kép készítése közben keletkezett technikai hibák eltávolítására: karc, vegyszerfolt, a fényérzékelőre tapadt por. Engedélyezett a kép megvágása, zavaró elemek levágása és a kép orientációjának megváltoztatása. Engedélyezett továbbá a felvételek fekete-fehérré alakítása, valamint az analóg felvételeknél a szkennelési/digitalizásási hibák (karcolás, porszem) eltávolítása.

Amennyiben a zsűri meggyőződik arról, hogy olyan kép került nevezésre, amely a fenti szabályok bármelyikét megszegi, az érintett képet törli, kizárja a pályázatból!

A beküldött alkotások optimális felbontása: 300 dpi, az elvárt formátum: .jpg. Az e-mailben beküldött képek összterjedelme (üzenetenként) nem haladhatja meg a 15 Mb-ot. A pályaművek mellé kísérőlevelet kell csatolni, amely tartalmazza a pályázó teljes nevét, lakcímét, e-mail címét, a telefonos elérhetőségét, valamint a képek címét!

Az elismert fotósokból álló szakmai zsűri által legkiválóbbaknak ítélt képek kétféle minősítést kapnak: Kiállításra javasolt és/vagy Vadászati Kulturális Érték.

A minősített képeket a keszthelyi Helikon Kastély Vadászati Múzeumában rendezett, decemberben nyíló, három hónapig látogatható időszaki kiállítás keretében tekintheti meg a nagyközönség. A bírálat eredményéről és az ünnepélyes megnyitó pontos időpontjáról a résztvevők külön értesítést kapnak.

FIGYELEM!

Nevezési díj – a beküldött képek számától függetlenül – 4000 Ft/fő, a pályázati részvételi díjból a Vadászati Kulturális Egyesület tagjai 50 százalékos kedvezményre jogosultak, így a tagok számára 2000 Ft!, amely fedezi a fotók nagyítását, keretezését, valamint a kiállítással kapcsolatosan felmerülő egyéb technikai költségeket.

A nevezési díjat a jelentkezéssel egyidejűleg átutalással a VKE számlaszámára kell befizetni: Pátria Takarék 65100149-10004115.

A nevezéssel a pályázó elismeri, hogy rendelkezik a kép szerzői jogaival.

Budapest, 2016. augusztus 01.

_________________________________________________________

KÉPZŐMŰVÉSZETI PÁLYÁZAT

A Vadászati Kulturális Egyesület idén is meghirdeti nyílt ipar- és képzőművészeti pályázatát „Vadászalkotók – alkotó vadászok” címmel. A VKE olyan pályamunkákat vár, melyek kötődnek akár az alkotóművész személyesen tapasztalt vagy hallott élményanyagához, illetve az emberi kultúrtörténet bárminemű vadászattal, természettel kapcsolatos világi, kulturális vagy szakrális történéséhez, eseményéhez. A leadott alkotások értékelését a VKE által felkért szakmai zsűri végzi, amely a tavalyi évhez hasonlóan kizárólag neves, független képzőművészekből áll. A beadott pályamunkákból a VKE időszaki képzőművészeti kiállítást rendez a keszthelyi Helikon Kastély Vadászati Múzeumában, amelynek ünnepélyes megnyitójára és az elismerések átadására a V. Festetics Trófeaszemlén kerül sor 2016. szeptember 10-én. Pályázni grafikai-, festészeti-, kisplasztikai-, szobrászati-, iparművészeti alkotások kategóriában lehet, és csak olyan művekkel, melyek korábbi pályázatokon még nem szerepeltek. A pályázaton nem vehetnek részt sokszorosított grafikai eljárásokkal, valamint számítógépes technikával készített műalkotások. A beadott pályaműveknek meg kell felelniük a kiállíthatóság feltételeinek. Egy művész kategóriánként maximum három művel vehet részt. A beadott alkotások méretét tekintve megkötés nincs. A pályázat részvételi díja pályázónként (a beadott munkák számától függetlenül) 6.000 Ft, mely összeget előre, átutalással, a közlemény rovatban a pályázó nevének feltüntetése mellett a VKE Pátria Takarékszövetkezetnél vezetett 65100149-10004115 számú folyószámlájára vagy a pályázati anyag leadásával egyidejűleg készpénzben lehet leróni. A pályázati részvételi díjból a Vadászati Kulturális Egyesület tagjai 50 százalékos kedvezményre jogosultak, így a tagok számára a pályázat díja 3.000 Ft. A résztvevőknek a beadott munkákhoz mellékelve vagy a VKE elérhetőségein előzetesen írásban közölniük kell a pályázati anyag darabszámát, méretét, címét és technikáját, valamint az alkotók nevét, címét, telefonszámát és email címét. További információ a 06-70/378-4040 telefonszámon vagy a vke@vadaszatikultura.hu e-mail címen kérhető.

A pályázati anyagot 2016. augusztus 1-5. között 9-től 13 óráig lehet leadni a Vadászati Kulturális Egyesület központi irodájában (1163 Budapest, Cziráki u. 26-32. II/156). A zsűrizés várható időpontja: 2016. augusztus 18. A bírálat eredményéről a kiíró a pályázót 1 munkanapon belül elektronikus levélben tájékoztatja.

A zsűri az alkotásokat három kategóriába sorolhatja:

1. Vadászati Kulturális Érték

2. Kiállításra alkalmas

3. Kiállításra nem javasolt

A pályázatra beadott tárgyaknak az elbírálás helyére szállításának, illetve elszállításának költsége teljes mértékben a pályázót terheli. A pályázat kiírója a beadott műtárgyakat a legnagyobb körültekintéssel kezeli. A pályázó a jelentkezésével elfogadja a kiírás feltételeit, ebből következően azokkal kapcsolatban semmi címen utólagos kifogás vagy panasz nem támasztható.

Budapest, 2016. június 19.

____________________________________________________________

FELHÍVÁS, A VKE TERMÉSZETFOTÓ KÖR TAGJAI RÉSZÉRE!

A Vadászati Kulturális Egyesület 2016-ban ünnepli megalakulásának 25. évfordulóját.A jubileumi év alakalmából a 2016. február 18-21. között megrendezésre kerülő FeHoVa-n szeretnénk képzőművész és természetfotós tagjaink kiállításával bemutatni a vadászati kultúránkat és érzékeltetni annak kiemelkedő fontosságát.

Ezért kérjük, hogy alkotásával - melynek témája a vadászat, a vadászati hagyományaink, szokásaink és annak hangulatait felidéző képek - járuljon hozzá jubileumunk ünnepi sorozatának első rendezvényének megvalósításához.

Ezen a kiállításon KIZÁRÓLAG A TAGJAINK VEHETNEK RÉSZT a VKE önálló standján. A kiállításra szánt fotókat kérjük Berényi Csaba, a Természetfotó Kör elnökének email címére: info@nagyvadfotozas.hu vagy tsaba.hunter@gmail.com elküldeni szíveskedjenek 2016. január 20-ig. Budapest, 2015. november 29.

FELHÍVÁS, A VKE KÉPZŐMŰVÉSZ TAGJAI RÉSZÉRE!

A Vadászati Kulturális Egyesület 2016-ban ünnepli megalakulásának 25. évfordulóját. A jubileumi év alakalmából a 2016. február 18-21. között megrendezésre kerülő FeHoVa-n szeretnénk képzőművész tagjaink kiállításával bemutatni a vadászati kultúránkat és érzékeltetni annak kiemelkedő fontosságát.

Ezért kérjük, hogy alkotásával - melynek témája a vadászat, a vadászati hagyományaink, szokásaink és annak hangulatai - járuljon hozzá jubileumi ünnepi sorozatunk első rendezvényének megvalósításához.

Ezen a kiállításon KIZÁRÓLAG A TAGJAINK VEHETNEK RÉSZT a VKE önálló standján, maximum 50 x 70 cm nagyságban elkészített alkotással.

A kiállításra szánt képeket kérjük a VKE központi címére (1163 Budapest, Cziráki u.26-32. II.156.) eljuttatni szíveskedjenek 2016. február 1-ig.

Budapest, 2015. november 29.

Köszönettel: VKE elnöksége

2015.

Fotópályázat

„Vadászat fényképezőgéppel”

A Vadászati Kulturális Egyesület új köntösbe bújtatva meghirdeti immár hagyományos nyílt fotópályázatát „Vadászat fényképezőgéppel” címmel.

A pályázat célja továbbra is a hazai flóra- és fauna, illetőleg a vadon élő állatok és azok élőhelyeinek megismertetése, a vadászat hiteles bemutatása, a természet apró történéseinek láttatása, a természetfotózás elismertetése és népszerűsítése, valamint a Természetfotó Kör tagságának esetleges bővítése.

A témával kapcsolatos digitális felvételeket 2015. november 10-ig kell elektronikus formában (CD-n, DVD-n vagy e-mailben) eljuttatni a VKE központi elérhetőségeire.

Egy pályázó maximum hat képet adhat be! A maximum három felvételből álló fotósorozat egy képnek számít!

További elvárások:

- bármilyen oldalméretű-arányos kép feltölthető, de törekedjen a pályázó a szabványos oldalméretek betartására 1:1, 1:1.5, 1:2, 1:3, 3:2, 4:3, 5:4,

- csak 2012. 01. 01. után készült képek küldhetőek illetve nevezhetőek a pályázatra, amennyiben a zsűri tudomást szerez arról, hogy 2012. 01. 01. előtt készült kép került nevezésre, úgy a pályázót megkeresi, a technikai szűrés ideje alatt lehetőséget biztosít a kérdéses kép cseréjére, amennyiben a pályázó nem elérhető vagy nem válaszol a megkeresésre és nem történik meg a kérdéses kép cseréje, úgy a képet véglegesen törli a pályázatból,

-a képek a zsűri elé csak a nevezési díj befizetése után kerülhetnek.

A képek etikai szempontból ne legyenek kifogásolhatóak (csak olyan képek nevezhetők, amelyek az élővilágban okozott károk nélkül készültek), nem készülhetnek olyan manipulációval, ami a valóságot meghamisítva mutatja be, nem sérthetnek közerkölcsöt és nem sérthetik az emberi méltósághoz kapcsolódó jogokat. A kép feldolgozása során a korrekció a következő digitális módosításokból állhat: szintek (levels), gradációs görbék (curves), színegyensúly (color balance), színezet / telítettség (hue / saturation) és fényerő/kontraszt (brightness / ontrast), árnyékok / csúcsfények (shadow / highlight)!

Képelemek eltávolítása vagy hozzáadása nem megengedett, viszont lehetőség van az eredeti kép készítése közben keletkezett technikai hibák eltávolítására: karc, vegyszerfolt, a fényérzékelőre tapadt por. Engedélyezett a kép megvágása, zavaró elemek levágása és a kép orientációjának megváltoztatása. Engedélyezett továbbá a felvételek fekete-fehérré alakítása, valamint az analóg felvételeknél a szkennelési/digitalizásási hibák (karcolás, porszem) eltávolítása.

Amennyiben a zsűri meggyőződik arról, hogy olyan kép került nevezésre, amely a fenti szabályok bármelyikét megszegi, az érintett képet törli, kizárja a pályázatból!

A beküldött alkotások optimális felbontása: 300 dpi, az elvárt formátum: .jpg. Az e-mailben beküldött képek összterjedelme (üzenetenként) nem haladhatja meg a 15 Mb-ot. A pályaművek mellé kísérőlevelet kell csatolni, amely tartalmazza a pályázó teljes nevét, lakcímét, e-mail címét, a telefonos elérhetőségét, valamint a képek címét!

Az elismert fotósokból álló szakmai zsűri által legkiválóbbaknak ítélt képek kétféle minősítést kapnak: Kiállításra javasolt és/vagy Vadászati Kulturális Érték.

A minősített képeket a keszthelyi Helikon Kastély Vadászati Múzeumában rendezett, decemberben nyíló, három hónapig látogatható időszaki kiállítás keretében tekintheti meg a nagyközönség. A bírálat eredményéről és az ünnepélyes megnyitó pontos időpontjáról a résztvevők külön értesítést kapnak.

FIGYELEM VÁLTOZÁS!

Nevezési díj – a beküldött képek számától függetlenül – 4000 Ft/fő, a pályázati részvételi díjból a Vadászati Kulturális Egyesület tagjai 50 százalékos kedvezményre jogosultak, így a tagok számára 2000 Ft!, amely fedezi a fotók nagyítását, keretezését, valamint a kiállítással kapcsolatosan felmerülő egyéb technikai költségeket.

A nevezési díjat a jelentkezéssel egyidejűleg átutalással a VKE számlaszámára kell befizetni: Pátria Takarék 65100149-10004115.

A nevezéssel a pályázó elismeri, hogy rendelkezik a kép szerzői jogaival.

Budapest, 2015. augusztus 01.

_______________________________________________________________________

Képzőművészeti pályázat

A Vadászati Kulturális Egyesület idén is meghirdeti nyílt ipar- és képzőművészeti pályázatát „Vadászalkotók – alkotó vadászok” címmel. A VKE olyan pályamunkákat vár, melyek kötődnek akár az alkotóművész személyesen tapasztalt vagy hallott élményanyagához, illetve az emberi kultúrtörténet bárminemű vadászattal, természettel kapcsolatos világi, kulturális vagy szakrális történéséhez, eseményéhez. A leadott alkotások értékelését a VKE által felkért szakmai zsűri végzi, amely a tavalyi évhez hasonlóan kizárólag neves, független képzőművészekből áll. A beadott pályamunkákból a VKE időszaki képzőművészeti kiállítást rendez a keszthelyi Helikon Kastély Vadászati Múzeumában, amelynek ünnepélyes megnyitójára és az elismerések átadására a IV. Festetics Trófeaszemlén kerül sor 2015. szeptember 5-én. Pályázni grafikai-, festészeti-, kisplasztikai-, szobrászati-, iparművészeti alkotások kategóriában lehet, és csak olyan művekkel, melyek korábbi pályázatokon még nem szerepeltek. A pályázaton nem vehetnek részt sokszorosí- tott grafikai eljárásokkal, valamint számítógépes technikával készített műalkotások. A beadott pályaműveknek meg kell felelniük a kiállíthatóság feltételeinek. Egy művész kategóriánként maximum három művel vehet részt. A beadott alkotások méretét tekintve megkötés nincs. A pályázat részvételi díja pályázónként (a beadott munkák számától függetlenül) 6.000 Ft, mely összeget előre, átutalással, a közlemény rovatban a pályázó nevének feltüntetése mellett a VKE Pátria Takarékszövetkezetnél vezetett 65100149-10004115 számú folyószámlájára vagy a pályázati anyag leadásával egyidejűleg készpénzben lehet leróni. A pályázati részvételi díjból a Vadászati Kulturális Egyesület tagjai 50 százalékos kedvezményre jogosultak, így a tagok számára a pályázat díja 3.000 Ft. A résztvevőknek a beadott munkákhoz mellékelve vagy a VKE elérhetőségein előzetesen írásban közölniük kell a pályázati anyag darabszámát, méretét, címét és technikáját, valamint az alkotók nevét, címét, telefonszámát és email címét. További információ a 06-70/378-4040 telefonszámon vagy a vke@vadaszatikultura.hu e-mail címen kérhető.

A pályázati anyagot 2015. augusztus 5-7. között 9-től 13 óráig lehet leadni a Vadászati Kulturális Egyesület központi irodájában (1163 Budapest, Cziráki u. 26-32. II/156). A zsűrizés várható időpontja: 2015. augusztus 18. A bírálat eredményéről a kiíró a pályázót 1 munkanapon belül elektronikus levélben tájékoztatja.

A zsűri az alkotásokat három kategóriába sorolhatja:

1. Vadászati Kulturális Érték

2. Kiállításra alkalmas

3. Kiállításra nem javasolt

A pályázatra beadott tárgyaknak az elbírálás helyére szállításának, illetve elszállításának költsége teljes mértékben a pályázót terheli. A pályázat kiírója a beadott műtárgyakat a legnagyobb körültekintéssel kezeli. A pályázó a jelentkezésével elfogadja a kiírás feltételeit, ebből következően azokkal kapcsolatban semmi címen utólagos kifogás vagy panasz nem támasztható.

Budapest, 2015. június 23.

____________________________________________________________________________

2014.

„Vadászat fényképezőgéppel”

A Vadászati Kulturális Egyesület „Vadászat fényképezőgéppel” címmel nyílt fotópályázatot hirdet.

A pályázat célja a hazai flóra- és fauna, illetőleg a vadon élő állatok és azok élőhelyeinek megismertetése, a vadászat hiteles bemutatása, a természet apró történéseinek láttatása, valamint a természetfotózás elismertetése és népszerűsítése.

A témával kapcsolatos digitális felvételeket 2014. november 10-ig kell elektronikus formában (CD-n, DVD-n vagy e-mailben) eljuttatni a VKE központi elérhetőségeire.

Egy pályázó maximum hat képet adhat be! A maximum öt felvételből álló fotósorozatok egy képnek számítanak!

A beküldött alkotások optimális felbontása: 300 dpi, az elvárt formátum: .jpg vagy .tif. Az e-mailben beküldött képek összterjedelme (üzenetenként) nem haladhatja meg a 15 Mb-ot. A pályaművek mellé kísérőlevelet kell csatolni, amely tartalmazza a pályázó teljes nevét, lakcímét, e-mail címét, a telefonos elérhetőségét, valamint a képek címét!

Az elismert fotósokból álló szakmai zsűri által legkiválóbbaknak ítélt képek kétféle minősítést kapnak: Kiállításra javasolt és/vagy Vadászati Kulturális Érték.

A minősített képeket a keszthelyi Helikon Kastély Vadászati Múzeumában rendezett, decemberben nyíló, három hónapig látogatható időszaki kiállítás keretében tekintheti meg a nagyközönség. A bírálat eredményéről és az ünnepélyes megnyitó pontos időpontjáról a résztvevők külön értesítést kapnak.

Nevezési díj – a beküldött képek számától függetlenül – 3000 Ft/fő, amely fedezi a fotók nagyítását, keretezését, valamint a kiállítással kapcsolatosan felmerülő egyéb technikai költségeket. A nevezési díjat a jelentkezéssel egyidejűleg átutalással a VKE számlaszámára kell befizetni: Pátria Takarék 65100149-10004115.

A pályázaton való részvétel a Vadászati Kulturális Egyesület tagjai számára ingyenes!

A nevezéssel a pályázó elismeri, hogy rendelkezik a kép szerzői jogaival. A digitális képfeldolgozás során történő túlzó mértékű számítógépes beavatkozás (manipuláció) nem megengedett.

Budapest, 2014. április 8.

Oláh Csaba

a VKE elnöke

 ___________________________________________________________________________

Képzőművészeti pályázat

A Vadászati Kulturális Egyesület idén is meghirdeti nyílt ipar- és képzőművészeti pályázatát „Vadászalkotók – alkotó vadászok” címmel.

A VKE olyan pályamunkákat vár, melyek kötődnek akár az alkotóművész személyesen tapasztalt vagy hallott élményanyagához, illetve az emberi kultúrtörténet bárminemű vadászattal, természettel kapcsolatos világi, kulturális vagy szakrális történéséhez, eseményéhez.

A leadott alkotások értékelését a VKE által felkért szakmai zsűri végzi, amely a tavalyi évhez hasonlóan kizárólag neves, független képzőművészekből áll.

A beadott pályamunkákból a VKE 2014. szeptemberében időszaki képzőművészeti kiállítást rendez a keszthelyi Helikon Kastély Vadászati Múzeumában.

A „Vadászalkotók – alkotó vadászok” c. pályázaton belül egy másik képzőművészeti alpályázatot is meghirdetünk, melynek a témája a „Vadászat és a ló”. Az erre a részkiírásra beérkező munkákat a zsűri egyidejűleg bírálja, a főpályázat szempontjai szerint. A tematikába illeszkedő alkotásokat a VKE a keszthelyi tárlat előtt Hódmezővásárhelyen, az Alföldi Állattenyésztési Napok kísérőprogramjaként, augusztus végén megrendezendő „VADHOF – Vadászat, Horgászat, Fegyver” kiállításon, valamint a Csongrád megyei vadásznapon is bemutatja.

Pályázni grafikai-, festészeti-, kisplasztikai-, szobrászati-, iparművészeti alkotások kategóriában lehet, és csak olyan művekkel, melyek korábbi pályázatokon még nem szerepeltek. A pályázaton nem vehetnek részt sokszorosított grafikai eljárásokkal, valamint számítógépes technikával készített műalkotások.

A beadott pályaműveknek meg kell felelniük a kiállíthatóság feltételeinek. Egy művész kategóriánként maximum három művel vehet részt. A beadott alkotások méretét tekintve megkötés nincs.

A pályázat részvételi díja pályázónként (a beadott munkák számától függetlenül) 6.000 Ft, mely összeget előre, átutalással, a közlemény rovatban a pályázó nevének feltüntetése mellett a VKE Pátria Takarékszövetkezetnél vezetett 65100149-10004115 számú folyószámlájára vagy a pályázati anyag leadásával egyidejűleg készpénzben lehet leróni. A pályázati részvételi díjból a Vadászati Kulturális Egyesület tagjai 50 százalékos kedvezményre jogosultak, így a tagok számára a pályázat díja 3.000 Ft. A „Vadászat és a ló” című alpályázatra beadott munkák után nem kell külön részvételi díjat befizetni, amennyiben a résztvevő a képzőművészeti főpályázaton is indul!

A résztvevőknek a beadott munkákhoz mellékelve vagy a VKE elérhetőségein előzetesen írásban közölniük kell a pályázati anyag darabszámát, méretét, címét és technikáját, valamint az alkotók nevét, címét, telefonszámát és e-mail címét.

További információ: 06-70/378-4040, illetőleg vke@vadaszatikultura.hu.

A pályázati anyagot 2014. augusztus 6-8. között 10-től 15 óráig lehet leadni, a Vadászati Kulturális Egyesület központi irodájában (1163 Budapest, Cziráki u. 26-32. II/156).

A zsűrizés várható időpontja: 2014. augusztus 15. A bírálat eredményéről a kiíró a pályázót 1 munkanapon belül elektronikus levélben tájékoztatja.

A zsűri az alkotásokat három kategóriába sorolhatja:

                                                                                              1. Vadászati Kulturális Érték

                                                                                              2. Kiállításra alkalmas

                                                                                              3. Kiállításra nem javasolt

 A pályázatra beadott tárgyaknak az elbírálás helyére szállításának, illetve elszállításának költsége teljes mértékben a pályázót terheli.

A pályázat kiírója a beadott műtárgyakat a legnagyobb körültekintéssel kezeli.

A pályázó a jelentkezésével elfogadja a kiírás feltételeit, ebből következően azokkal kapcsolatban semmi címen utólagos kifogás vagy panasz nem támasztható.

Budapest, 2014. április 8.

___________________________________________________________________________________

Zöld Pixel 2014 – Budakörnyéki Turisztikai és Természetfotó pályázat

Időpont: 2014. szeptember 16. Helyszín: Budakörnyéki települések Nevezési határidő: 2014. július 18.

A Budakeszi Idegenforgalmi Információs Pont és a Mi kisvárosunk. hu – Budakeszi Családi Magazin internetes hírportál digitális fotópályázatot hirdet „Zöld Pixel 2014 – Budakörnyéki Turisztikai és Természetfotó pályázat” néven, hagyományteremtő szándékkal. A pályázat célja: A nevezőktől olyan fényképeket várunk, amelyek Budakörnyéki településeken készülnek. A fotók készítésének helyszínei: Biatorbágy, Budajenő, Budakeszi, Budaörs, Herceghalom, Nagykovácsi, Páty, Perbál, Remeteszőlős, Telki, Tök és Zsámbék. Kiemelik az egyes települések természeti adottságait, azon belül is az élővilágát, idegenforgalmi természeti vonzerőit, a tájegység egyedi arculatát.

Pályázat időtartama: 2014. május 18 - július 18. A pályázat nyílt, 14 év feletti amatőr és hivatásos fotósok vehetnek részt (a Budakörnyéki településekről illetve azon kívül egyaránt). A pályaműveket a szervezők a kiírás napjától folyamatosan várják a beküldési határidőig, 2014. július 18-ig

A díjazott és a legszebbnek ítélt pályaműveket 2014. szeptember 16-án (kedden) Budakeszi Város Önkormányzatának épületében, a kiállítás megnyitóját követően állítjuk ki. A képek beküldésével a beküldő (szerző) hozzájárulását adja ahhoz, hogy a kiállításra beválasztott képeket a Budakeszi Idegenforgalmi Információs Pont, a Mi Kisvárosunk.hu hírportál, valamint a Budakörnyéki települések önkormányzatai – a szerző nevének feltüntetése mellett – a részt vevő településeken vándorkiállításokon szerepeltessék. A pályázat rendezői jelentős pénzdíjazással honorálják a nyertes fotókat. A pénzdíjak magukba foglalják a résztvevő támogató településeken való publikálás jogát (kiadvány, naptár). A pályázat témái: - „Turisztikai vonzerők ” – települések idegenforgalmi látványosságainak, kiemelten az adott település fő természeti vonzerejének a bemutatását

- „Élővilág” - a térség állat - és növényvilágának bemutatása (pl. „állatportrék”, makró felvételek), állatok „akcióban” (táplálkozás, viaskodás, párzás stb.)

- „Kreatív” - fény-árnyék ábrázolása, időjárási jelenségek, évszakok változása, fotómontázs illetve utólag átszerkesztett természetképek kategóriája

Az első két kategóriába („Turisztikai vonzerők”, „Élővilág”) küldött fotóknál csak a következő képszerkesztések megengedettek: - A kép megvágása, a zavaró elemek levágása, a kép orientációjának megváltoztatása. - A teljes képet érintő színkorrekció, színhelyesség beállítása. A kép fényességének, kontrasztjának, élességének állítása. - A színes felvételek fekete-fehérré alakítása. - Az analóg és digitális felvételeknél a digitalizálási hibák (karcolás, porszem) kiretusálása. A „Kreatív” kategóriába küldött képek képszerkesztő programmal utólag átalakíthatóak, illetve akár több képet is felhasználhatnak egy kép megalkotásához (pl. fotómontázs). A pályázat díjazása: A beérkező pályaműveket - kategóriánként 3 helyezés – a szervezők által felkért háromtagú szakmai zsűri értékeli. A díjazottakat, a nyertes fotókat 2014. szept. 30-ig tesszük közzé a http://turizmus.budakeszi.hu, www.efmk-budakeszi.hu és a www.amikisvarosunk.hu honlapokon. A kategóriák díjazottjai pénzjutalomban (utalvány formájában) részesülnek. Díjak: kategóriánként 3 helyezés

- 1. helyezett 60.000 Ft értékű fotóutalvány

- 2. helyezett 30.000 Ft értékű fotóutalvány

- 3. helyezett 20.000 Ft értékű fotóutalvány

Fődíj: Budakörnyéki települések legrangosabb szakmai elismerését, „Zöld Pixel 2014 – Budakörnyék Turisztikai és Természetfotósa” kitüntető címet a zsűri által legjobbnak ítélt egyéni pályázó fotója nyeri el. Nyereménye: 80.000 értékű fotóutalvány.

Közönségdíj: A beérkező fotókat folyamatosan közzé tesszük az alábbi facebook oldalakon: www.facebook.com/nagy-sándorjózsef emlékház és http://facebook.com/ a Mi kisvárosunk.hu. A legtöbb szavazattal rendelkező képet közönségdíjjal jutalmazzuk, melyet a kiállítás megnyitóján 2014. szeptember 16-án hirdetünk ki a pályázatot kiíró településen, Budakeszi Város Önkormányzatának épületében (Budakeszi, Fő u. 179.)

Nevezés: 1. A nevezés díjtalan, egy pályázó összesen 3 fotót küldhet be kategóriánként, akár több kategóriában is indulhat, sorozat, képpár nem adható be. A pályázók kizárólag a saját maguk által készített fotókkal pályázhatnak.

2. A képeket JPG formátumban kell eljuttatni a kitöltött nevezési lappal együtt az iip@efmk-budakeszi.hu a címre, sRGB színmódban.

3. A pályázatra beküldhető képek hosszabbik oldala 2500 pixel. A fájlok maximális mérete 2 Mbyte lehet. (A pályázónak rendelkeznie kell a képek 3800 pixel nagyságú változatával, mert díjazás esetén ebben a méretben kéri be a rendezőség.) A képek és nevezési lap együttes fájlmérete nem haladhatja meg a 15 Mbyte-ot. A kiállításra beválogatott képeket a szervező nagyíttatja le 30 × 20 cm-es méretben.

4. A képek fájlneve ékezet nélkül: Kategória_Sorszám_Vezetéknév_Keresztnév_Kép_címe.jpg (pl. A1_Kiss_János_ Településem.jpg, B3_Szűcs_Imre_ Kócsag_a_vízben. jpg, stb.).

5. A beküldött fotók tartalmi és teljes jogi felelőssége a pályázót terheli.

6. Amennyiben a szerző alkotásai nem felelnek meg a pályázati kiírásnak, úgy nem kerülnek zsűrizésre. 7. A rendezőség az elfogadott képeket a kiállítás népszerűsítése érdekében térítés nélkül felhasználhatja a szerző nevének feltüntetésével. A kiállítás anyaga és a képek szerzőinek listája később elérhető lesz a http://turizmus.budakeszi.hu a www.efmk-budakeszi.hu és a www.amikisvarosunk.hu oldalon.

Eredményhirdetés dátuma: 2014. szeptember 16.

Bízunk benne, hogy felhívásunkkal, valamint az elkészülő képek közzétételével hozzájárulhatunk a térség szépségeinek széleskörű ismertté tételéhez, ezáltal Budakörnyéki települések turisztikai értékeinek megjelenítéséhez. Fővédnök: Budakörnyéki Önkormányzati Társulás Szervezők: Erkel Ferenc Művelődési Központ és tagintézménye Budakeszi Idegenforgalmi Információs Pont Kapcsolattartó: Oszlánszki Szilvia - idegenforgalmi munkatárs. Elérhetőség: iip@efmk-budakeszi.hu Mi kisvárosunk.hu – Budakeszi Családi Magazin internetes hírportál Kapcsolattartó: Horváth Jenő - főszerkesztő. Elérhetőség: keszijenotibor@gmail.com Együttműködő partner: MAFOSZ (Magyar Fotóművészeti Alkotócsoportok Országos Szövetsége), NaturArt, VKE Természetfotó Kör.

______________________________________________________________________________

I.TransNatura Nemzetközi Természetfotó pályázat

Időpont: 2014. június 18.

Helyszín: külföld

Nevezési határidő: 2014. május 31.

Egy pályázó kategóriánként legtöbb 4 képpel nevezhet be.

A pályázatra a képeket digitális, jpg formátumban kell beküldeni. A fotók hosszabbik oldala 1920 pixel kell legyen, 300 dpi-s felbontásban, és a mérete nem haladhatja meg a 10 MB-ot. A fotóknak sRGB színterűeknek kell lenniük. A felvételek lényeges képi elemeinek módosítása nem megengedett. A kép feldolgozása során csak a következő, teljes képre vonatkozó digitális korrekciók megengedettek: szintek (levels), radációs görbék (curves), színegyensúly (color balance), színezet/telítettség (hue/saturation) és fényerő/kontraszt (brightness/contrast), árnyékok/csúcsfények (shadow/highlight). A szervezőknek jogukban áll bekérni az eredeti felbontású felvételeket, és amennyiben a pályázó nem küldi be a szervezők által kért felvételt, kizárható a pályázatról. A pályázatra beküldött pályamunkák semmilyen feliratozást, vízjelt nem tartalmazhatnak. A díjazott és kiállításra beválogatott képeket a szervezők utólag nagy felbontásban is bekérik a résztvevőktől/pályázóktól, amelyek 90x70 cm-es méretben kerülnek kinyomtatásra.

A pályázó a beküldött képeket a következő képpen kell elnevezze: Kategória_CsaládnévKeresztnév__sorszám_kép címe Példa: A_SzaboIstvan_01_Magany .jpg A pályázónak teljes mértékű szerzői és személyiségi jogokkal kell rendelkeznie a benyújtott fotók fölött. A szervezők nem vállalnak felelősséget az ezek hiányából eredő jogvitákban. A felvételeket a pályázók a www.vadon.ro, honlapra tölthetik fel, regisztráció után. A regisztrációkor megadott címeknek egyezniük kell a digitális felvételek címével. Az eredményről mindenkit e-mailben értesítünk.

A nevezés egy kategóriába díj 10 euró, két kategóriába 15 euró (vagy az ennek megfelelő lej érték a hivatalos napi árfolyam szerint) amelyet a RO52BTRLRONCRT0235072401 (RON) vagy RO02BTRLEURCRT0235072401 (EUR) számlaszámra kell utalni, vagy PayPal rendszeben a transnatura@vadon.ro címre. Kérjük utaláskor a pályázó nevének feltüntetését. Bank SWIFT kódja: BTRLRO22. A szervezők a nevezést csak a nevezési díj befizetésének időpontjától tekintik érvényesnek. Minden résztvevő személy, aki kifizette a nevezési díjat a kiállítás anyagából készült elektronikus vagy digitális katalógust kap. Regisztrációkor a pályázók elfogadják a pályázati feltételeket, és hozzájárulnak ahhoz, hogy a szervezők a felvételeket a kiállítás népszerűsítésének érdekében szabadon, a szerzői jog felhasználása nélkül használják. Azok a pályázati munkák, amelyek nem felelnek meg a fent leírtaknak, automatikusan kizáródnak a versenyből, valamint a feltételek el nem fogadása is kizárást jelent. További információ a transnatura@vadon.ro e-mail címen igényelhető.

_______________________________________________________________________

XI. Bársony István Országos Ifjúsági Prózamondó Verseny

Időpont: 2014. május 24.

Helyszín: Várpalota, Thury-vár

Nevezési határidő: 2014. május 10.

A nyílt versenyen minden általános- és középiskolai tanuló részt vehet. Nevezni egy szabadon választott novellával vagy novellarészlettel lehet. Egy versenyző maximum 5 perc időtartamú prózát adhat elő. Szerzőre vagy műfajra vonatkozó kötöttség nincs, az előadandó próza témájának azonban kapcsolódnia kell a természethez vagy a vadászathoz.

Jelentkezés: írásban a VKE központi irodájának elérhetőségein (1163 Budapest, Cziráki u. 26-32. II/156. vke@vadaszatikultura.hu.

A jelentkezéskor kérjük feltűntetni a versenyző(k) nevét, életkorát, iskolájának nevét és elérhetőségét, illetőleg a novella vagy novellarészlet szerzőjét és címét.

A bírálatot egy öttagú zsűri végzi. A versenyzőket – külön kategóriánként – pontozással értékelik, különös tekintettel a kulturált, vadászias megjelenésre, a témaválasztásra, valamint az előadó képességre.

A díjkiosztásnál minden résztvevő emléklapot kap, a helyezettek pedig értékes tárgyjutalomban részesülnek.

Idén újfent kiírjuk az erdészeti, vadgazdálkodási és környezetvédelmi szakközépiskolák közötti Bársony István vándordíjat. A vándorserleget az az intézmény nyeri el, amelyiknek három versenyzője (csapata) a legmagasabb összpontszámot kapja.

Budapest, 2014. április 8.

Oláh Csaba

a VKE elnöke

___________________________________________________________________________

Szarvasbőgő Országos Bajnokság 2013

 Verseny időpontja: 2014. május 24., szombat, 14.30

Verseny helyszíne: Várpalota, Thury Vár

A versenykiírás szerint a 2014. évi Szarvasbőgő Országos Bajnokság meghívásos, zárt verseny, melyen előzetes jelentkezés alapján a meghívott versenyzők vehetnek részt, ha elfogadják a kiírásban foglalt feltételeket.

A helyszínen jelentkezést már nem fogadnak el, az kizárólag előzetesen, írásban, legkésőbb 2014. május 10-ig lehetséges a Vadászati Kulturális Egyesület elérhetőségein (vke@vadaszatikultura.hu, 1163 Budapest, Cziráki u. 26-32. II/156.). A jelentkezés ingyenes, részvételi díj nincs! További információ: Wallendums Péter 06-70/702-5004

A versenyzőknek a rendezvény napján legkésőbb 12 óráig regisztrálniuk kell magukat a Vadászati Kulturális Egyesület sátránál található információs standnál.

13.30-tól egy eligazításra kerül sor, amelynek keretében pontosan ismertetik a versenyszabályzatot.

A versenyzők név nélkül, csak a sorszámuk alapján lesznek – a műsorvezető által – színpadra szólítva. A zsűri tagjai nem tudhatják, hogy az egyes sorszámokhoz mely személyek vannak hozzárendelve, így a részrehajlás teljesen kizárható.

A szervező, a Vadászati Kulturális Egyesület a nemzetközi gyakorlatnak megfelelően kívánja lebonyolítani a versenyt, amely a lehetőségekhez mérten széleskörűen lefedi a szarvasbőgés során hallható hangok skáláját. A szervezők biztosítják a versenyzőknek az optimális és egyenlő feltételeket, így a színpadi hangosítást is.

A teljesítmény értékelésénél a legfőbb szempont a technikai kivitelezés, a szakmailag és művészileg hiteles és helyes előadás, valamint a hangutánzás élethűsége.

Az öttagú zsűri tagjai a színpadi teljesítmény alapján egyenként és versenyszámonként külön-külön, 1-től 6-ig pontozzák, értékelik a versenyzőt. A 2014. évi Országos Bajnokság győztese az lesz, aki a leghitelesebben bőg, és így a verseny során a legtöbb pontot gyűjti össze.

A versenyzők és a bírók kötelesek klasszikus vadászruhát és kalapot viselni! Az a versenyző, aki viselkedése vagy öltözete alapján nem felel meg a vadászati etikett előírásainak, automatikusan kizárandó a versenyből.

A versenyzők maguk választják ki a bőgőeszközeiket, de nem használhatnak elektronikus hívókat vagy egyéb, nem a saját hangképzés elvén működő mesterséges segédeszközöket. Az előadás időben nem korlátozott, a támogató mikrofon használata kötelező!

A versenyző – a nemzetközi gyakorlatnak megfelelően – az előadásának megkezdése előtt minden esetben köteles kalapemeléssel üdvözölni a közönséget, s a végén ugyanígy, kalapemeléssel jelezni a műsorvezető, valamint a közönség felé a feladat befejezését.

Versenyszámok:      

A: Fiatal kereső bika hangja. (KÖTELEZŐ!)

B: Teheneit terelő hárembika hangja. (KÖTELEZŐ!)

C: Két különböző harcra hívó bika hangja. (KÖTELEZŐ!)

D: Győztes bika hangja. (SZÉTBŐGÉSNÉL!)

E: Fáradt bika utóbőgéskori hangja. (SZÉTBŐGÉSNÉL!)

Az értékelést egy öttagú bizottság végzi, melynek tagjait a szervezők kérik fel a zsűrizésre. A bírói testület hatodik tagja a verseny igazgatója, aki a szabályszerűségért felel, vezeti a jegyzőkönyvet, összesíti az eredményeket, valamint eljár az esetleges reklamációk és óvások esetén. Értékelésekor a bírók nem konzultálnak egymással, a versenyzőket a verseny ideje alatt nem láthatják, telefont vagy egyéb, eredmény befolyásolására alkalmas eszközt nem használhatnak, továbbá nem adhatnak és kaphatnak semmilyen jelzést, amelyből a versenyző személyazonosságára lehet következtetni. Aki figyelmen kívül hagyja a szabályokat, azt a szervezők felfüggesztik és a helyébe egy új bírót ültetnek.

A bírók négy oldalról körülhatárolt fülkében ülnek, a verseny igazgatója minden bíró értékelését látja (a verseny rendezője és a közönség is). A bírói kabinok paddal vagy székkel vannak ellátva, a bejárat a színpadnak háttal van.

Az értékelés alapjául az 1-6 közötti pontszámok szolgálnak. Részpontszám nincs! Az értékelés nyilvános, a tábla látható a verseny menedzsmentje és a közönség számára is. Az eredmények kizárólag az utolsó versenyszámot követően, a bírói testület által aláírt jegyzőkönyv tartalmának kihirdetésekor válnak hivatalossá.

 Pontegyenlőség esetén (ha ez az 1-5 helyek valamelyikét érinti) szétbőgésre kerül sor, melynek során az „E” diszciplínát kell előadni. Ezt a zsűritagok ugyanúgy pontozzák. Ha a szétbőgést követően is ugyanolyan pontszámmal állnak a versenyzők, akkor a versenyigazgató nyilvános sorsolással dönti el a végső sorrendet.

 A zsűri vagy a versenyigazgató tevékenysége elleni fellebbezés megengedett. A panaszt jegyzőkönyvben kell rögzíteni.

 Az ünnepélyes eredményhirdetésnél a verseny minden résztvevője emléklapot, az első öt helyezett pedig tanúsító oklevelet vehet át a verseny igazgatójától. A helyezettek ezen kívül értékes tárgydíjakat nyernek.

 Budapest, 2014.április 8.

 Oláh Csaba

a VKE elnöke

____________________________________________________________________________

FEKETE ISTVÁN GYERMEKRAJZ PÁLYÁZAT

 A Vadászati Kulturális Egyesület és Várpalota város Önkormányzata hagyományteremtő szándékkal országos gyermekrajz-pályázatot hirdet általános iskolai tanulók részére, alsó- és felső tagozatos kategóriában.

A pályázat névadója nem véletlenül lett Fekete István író, máig is népszerű állatregények és természeti témájú novellák szerzője, a hazai irodalom kimagasló egyénisége, a kiírással ugyanis a szervezők célja – az alkotómunka, azaz a pályázati anyagok elkészítése mellett – az olvasás népszerűsítése is.

Az alkotások témája: természetvédelem, vadászat, horgászat, valamint erdő-mező növény- és állatvilága.

Alkalmazható technikák: ceruza, zsírkréta, vízfesték, tempera, papír-montázs.

A munkákat A4-es vagy A3-as méretben kell beküldeni, a képek hátulján feltüntetve a tanuló nevét, korát, címét, illetőleg az iskoláját és osztályát.

A zsűri által legkiválóbbnak ítélt alkotások szerzőit a kiírók elismerő oklevéllel és tárgyjutalmakkal díjazzák. Az ünnepélyes eredményhirdetésre és díjátadásra 2014. május 24-én, Várpalotán, a Vadászati Kultúra Napja című rendezvényen kerül sor. A pályaművek mellé kísérőlevelet kell csatolni, amely tartalmazza a pályázó család- és keresztnevét, lakcímét, e-mail címét, valamint a telefonos elérhetőségét.

A pályamunkák leadhatók a várpalotai oktatási intézmények rajztanárainál, vagy beküldhetők a város Polgármesteri Hivatalába (8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39.).

Beküldési határidő: 2014. május 10. A borítékra, kérjük, nyomtatott betűkkel írják rá, hogy „FEKETE ISTVÁN Gyermekrajz-pályázat”.

 Budapest, 2014. április 8.

Oláh Csaba

a VKE elnöke

_____________________________________________________________________________

Pályázati felhívás

 

A Vadászati Kulturális Egyesület idén is meghirdeti nyílt ipar- és képzőművészeti pályázatát „Vadászalkotók – alkotó vadászok” címmel.

A VKE olyan pályamunkákat vár, melyek kötődnek akár az alkotóművész személyesen tapasztalt vagy hallott élményanyagához, illetve az emberi kultúrtörténet bárminemű vadászattal, természettel kapcsolatos világi, kulturális vagy szakrális történéséhez, eseményéhez.

A leadott alkotások értékelését a VKE által felkért szakmai zsűri végzi, amely a tavalyi évhez hasonlóan kizárólag neves, független képzőművészekből áll.

A beadott pályamunkákból a VKE 2014. szeptemberében időszaki képzőművészeti kiállítást rendez a keszthelyi Helikon Kastély Vadászati Múzeumában.

A „Vadászalkotók – alkotó vadászok” c. pályázaton belül egy másik képzőművészeti alpályázatot is meghirdetünk, melynek a témája a „Vadászat és a ló”. Az erre a részkiírásra beérkező munkákat a zsűri egyidejűleg bírálja, a főpályázat szempontjai szerint. A tematikába illeszkedő alkotásokat a VKE a keszthelyi tárlat előtt Hódmezővásárhelyen, az Alföldi Állattenyésztési Napok kísérőprogramjaként, augusztus végén megrendezendő „VADHOF – Vadászat, Horgászat, Fegyver” kiállításon, valamint a Csongrád megyei vadásznapon is bemutatja.

Pályázni grafikai-, festészeti-, kisplasztikai-, szobrászati-, iparművészeti alkotások kategóriában lehet, és csak olyan művekkel, melyek korábbi pályázatokon még nem szerepeltek. A pályázaton nem vehetnek részt sokszorosított grafikai eljárásokkal, valamint számítógépes technikával készített műalkotások.

A beadott pályaműveknek meg kell felelniük a kiállíthatóság feltételeinek. Egy művész kategóriánként maximum három művel vehet részt. A beadott alkotások méretét tekintve megkötés nincs.

A pályázat részvételi díja pályázónként (a beadott munkák számától függetlenül) 6.000 Ft, mely összeget előre, átutalással, a közlemény rovatban a pályázó nevének feltüntetése mellett a VKE Pátria Takarékszövetkezetnél vezetett 65100149-10004115 számú folyószámlájára vagy a pályázati anyag leadásával egyidejűleg készpénzben lehet leróni. A pályázati részvételi díjból a Vadászati Kulturális Egyesület tagjai 50 százalékos kedvezményre jogosultak, így a tagok számára a pályázat díja 3.000 Ft. A „Vadászat és a ló” című alpályázatra beadott munkák után nem kell külön részvételi díjat befizetni, amennyiben a résztvevő a képzőművészeti főpályázaton is indul!

A résztvevőknek a beadott munkákhoz mellékelve vagy a VKE elérhetőségein előzetesen írásban közölniük kell a pályázati anyag darabszámát, méretét, címét és technikáját, valamint az alkotók nevét, címét, telefonszámát és e-mail címét.

További információ: 06-70/378-4040, illetőleg vke@vadaszatikultura.hu.

A pályázati anyagot 2014. augusztus 6-8. között 10-től 15 óráig lehet leadni, a Vadászati Kulturális Egyesület központi irodájában (1163 Budapest, Cziráki u. 26-32. II/156).

A zsűrizés várható időpontja: 2014. augusztus 15. A bírálat eredményéről a kiíró a pályázót 1 munkanapon belül elektronikus levélben tájékoztatja.

A zsűri az alkotásokat három kategóriába sorolhatja:

                                                                                              1. Vadászati Kulturális Érték

                                                                                              2. Kiállításra alkalmas

                                                                                              3. Kiállításra nem javasolt

 A pályázatra beadott tárgyaknak az elbírálás helyére szállításának, illetve elszállításának költsége teljes mértékben a pályázót terheli.

A pályázat kiírója a beadott műtárgyakat a legnagyobb körültekintéssel kezeli.

A pályázó a jelentkezésével elfogadja a kiírás feltételeit, ebből következően azokkal kapcsolatban semmi címen utólagos kifogás vagy panasz nem támasztható.

Budapest, 2014. április 8.


Vadászati Kulturális Egyesület - Minden jog fenntartva.