+36 70 378 4040 vke@vadaszatikultura.hu

A Vadászati Kulturális Egyesület meghirdeti hagyományos nyílt fotópályázatát

Vadászat fényképezőgéppel

címmel.

A pályázat célja:

A hazai és a Kárpát-medencében honos vadon élő állatok és vadászható vadfajok, valamint azok élőhelyeinek megismertetése, a vadászat hiteles bemutatása, hangulatának érzékeltetése, a természet apró történéseinek láttatása, a természetfotózás elismertetése és népszerűsítése, valamint a Természetfotó Kör tagságának esetleges bővítése. Várjuk azokat a fotókat is, melyek bemutatják, hogy a vadász miként óvja a természetet, hogyan gondoskodik a vadról és azok élőhelyéről, az ember miként egy a természettel.

FIGYELEM! Beadásihatáridő-változás:
Beküldés módja, ideje:

A témával kapcsolatos digitális felvételeket 2020. június 19-ig SZEPTEMBER 30-IG kell elektronikus formában, e-mailben eljuttatni a VKE címére: vke@vadaszatikultura.hu 
Egy pályázó maximum hat képet adhat be! A maximum hat felvételből álló fotósorozat egy képnek számít!

A leadott alkotások értékelését a VKE által felkért szakmai zsűri végzi, amely az elmúlt évekhez hasonlóan kizárólag neves, független fotóművészekből áll.

További előírások:

• bármilyen oldalméretű-arányos kép feltölthető, de törekedjen a pályázó a szabványos oldalméretek betartására 1:1, 1:1.5, 1:2, 1:3, 3:2, 4:3, 5:4,
• csak 2015. 01. 01. után készült képek küldhetők illetve nevezhetők a pályázatra, amennyiben a zsűri tudomást szerez arról, hogy 2015. 01. 01. előtt készült kép került nevezésre, úgy a pályázót megkeresi, a technikai szűrés ideje alatt lehetőséget biztosít a kérdéses kép cseréjére, amennyiben a pályázó nem elérhető, vagy nem válaszol a megkeresésre és nem történik meg a kérdéses kép cseréje, úgy a képet véglegesen törli a pályázatból,
• a képek a zsűri elé csak a nevezési díj befizetése után kerülhetnek.
• A képek etikai szempontból ne legyenek kifogásolhatók (csak olyan képek nevezhetők, amelyek az élővilágban okozott károk nélkül készültek), nem készülhetnek olyan manipulációval, ami a valóságot meghamisítva mutatja be, nem sérthetnek közerkölcsöt és nem sérthetik az emberi méltósághoz kapcsolódó jogokat.
• A kép feldolgozása során a korrekció a következő digitális módosításokból állhat: szintek (levels), gradációs görbék (curves), színegyensúly (color balance), színezet / telítettség (hue / saturation) és fényerő/kontraszt (brightness / ontrast), árnyékok / csúcsfények (shadow / highlight)!
• Képelemek eltávolítása vagy hozzáadása nem megengedett, viszont lehetőség van az eredeti kép készítése közben keletkezett technikai hibák eltávolítására: karc, vegyszerfolt, a fényérzékelőre tapadt por. Engedélyezett a kép megvágása, zavaró elemek levágása és a kép orientációjának megváltoztatása. Engedélyezett továbbá a felvételek fekete-fehérré alakítása, valamint az analóg felvételeknél a szkennelési/digitalizásási hibák (karcolás, porszem) eltávolítása.
• Amennyiben a zsűri meggyőződik arról, hogy olyan kép került nevezésre, amely a fenti szabályok bármelyikét megszegi, az érintett képet törli, kizárja a pályázatból!
• A beküldött alkotások optimális felbontása: 300 dpi, az elvárt formátum: .jpg.
• Az e-mailben beküldött képek összterjedelme (üzenetenként) nem haladhatja meg a 15 Mb-ot. Amennyiben ezt meghaladja, a fotókat a nagy fájlokat továbbító programokkal, mint pl. wetransfer, toldacuccot stb. segítségével küldjék be!
• A pályaművek mellé kísérőlevelet kell csatolni, amely tartalmazza a pályázó teljes nevét, lakcímét, e-mail címét, a telefonos elérhetőségét, valamint a képek címét!

Az elismert fotósokból álló szakmai zsűri által legkiválóbbaknak ítélt képek kétféle minősítést kapnak:
1.Vadászati Kulturális Érték
2.Kiállításra alkalmas

A zsűri elnöke Féner Tamás Balázs Béla-díjas, Érdemes művész, Príma- és Kossuth-díjas fotóművész.

A pályázat keretében a vadászati kultúra mecénásának, a Vadászati Kulturális Egyesület Aranygyűrűjével kitüntetett Bán György halálának 10. évfordulója előtt tisztelegve özvegye és családja 250.000.- Ft értékű különdíjat ajánlott fel annak a pályázónak, aki magas színvonalú munkáival kiemelkedik a pályázók közül, és ezzel kivívja a zsűri elismerését.

A kiállításra javasolt pályamunkákból a VKE az Egy a természettel Vadászati és Természeti Világkiállítás 2021 programsorozata keretében fotóvándorkiállítást rendez Keszthelyen, Hatvanban, Vásárosnaményben és Sopronban.

A bírálat eredményéről a kiíró a pályázót elektronikus levélben tájékoztatja.

FIGYELEM!

Nevezési díj – a beküldött képek számától függetlenül – 4000 Ft/fő, a pályázati részvételi díjból a Vadászati Kulturális Egyesület tagjai 50 százalékos kedvezményre jogosultak, így a tagok számára 2000 Ft.
A nevezési díjat a jelentkezéssel egyidejűleg átutalással a VKE számlaszámára kell befizetni: Takarékbank Zrt. 65100149-10004115.
A nevezéssel a pályázó elismeri, hogy rendelkezik a kép szerzői jogaival.