+36 70 378 4040 vke@vadaszatikultura.hu

2019. június 08. szombat, 11 óra
Gödöllő, Királyi Kastély

Versenykiírás :

A verseny 1 kategóriában kerül megrendezésre:

A kategóriában csak vegyes B csapatok indulhatnak Fürst Pless és Paraforce vadászkürtökkel,
ventil használa tilos (kivéve B/Es váltó)

Előadandó darabok :

1. Avatás (Blatt schlagen) tempójelzés = 72 – Reinhold Stief kottája szerint

2. Róka a terítéken, tempójelzés = 76 – Reinhold Stief kottája szerint

3. Aranysakál a terítéken, tempójelzés nem megadott – Josef Pöschl kottája szerint

4. Kötelező darab: Egy a természettel (17 ütemes változat), tempójelzés = 104 – Nagy Csaba kottája szerint

5. Szabadon választható darab: a kürtöscsapat szabadon választott darabja, amelynek minimum 24 ütem hosszúnak és minimum 4 szólamúnak kell lennie.

VERSENYSZABÁLYZAT

 Minden kürtöscsapat min. 6 fővel versenyezhet – ez alól a szabály alól írásban megindokolt kivételi kérelem benyújtása esetén a versenyigazgató Agyaki Gábor felmentheti a csapatot. E-mail cím: agyaki.gabor@gmail.com

 A szignálokat, a kötelező és a szabadon választott darabokat a megadott sorrendben kell előadni. Kotta használata általánosságban nem lehetséges – mindenesetre a darabok hibátlan – kotta nélküli – előadását a zsűri maximális pontszámmal értékeli. Kottahasználat esetén darabonként és bírónként 5 pont kerül levonásra.

 A csapatok fellépésének sorrendjét a versenyigazgatóság határozza meg a jelentkezési határidő lejárta után. A pontos kezdési időpontot a kürtmesterek még a verseny előtt időben megtudják. A zsűri lehetőség szerint engedélyezi a kért időpontot.

A verseny megzavarásának elkerülése érdekében a verseny helyszínén, annak közelében ill. a szabadban befújni szigorúan tilos. Befújásra és hangolásra a versenyhelyszín közelében egy épületben lesz lehetőség.

 A versenyen felállás után befújásként minden vadászkürtös csapat – egyéni kürtös – előadhat egy darabot (max. 8 ütem), amely nincs benne a műsorában és a zsűri nem értékeli. Utóhangolás lehetséges és megengedett.

 A versenyzők értékelését – jogi út kizárva – nemzetközi értékelőbírók végzik. A vadászkürtös-értékelőbírók minden csapat zenei teljesítményét és fellépését is értékelik. Az értékelés az Ausztriában jelenleg használt osztrák vadászkürtös versenybírói kritériumoknak megfelelően zajlik.

 A pontozás a felállástól kezdődik és addig tart, míg a szereplők le nem vonulnak a színpadról. Az előadás tempóját a metronómhoz kell igazítani, miközben nagy hangsúlyt kell fektetni a gyors, flott előadásra.

Az eredmények kiértékelése során minden kategóriában – minden szignál ill. darab esetén – a legrosszabb és a legjobb pontérték automatikusan törlésre kerül.

 A kürtöscsapatok minden rendes tagja vadászkürtösnek minősül.

 A kürtöscsapatok egységes viseletben lépnek fel – zárt ruházat és amennyiben lehetséges egységes vadászkürtök (pl. ne keverjék a sima kürtöt – ventilkürtöt – zsebkürtöt stb.)

 A kürtösmesterek minden olyan csapatban felléphetnek, amelyben igazoltan töltik be ezt a feladatot.

 Minden versenyző állandó, aktív tagja kell legyen, annak a kürtöscsapatnak, amelyben jelentkezett. A kürtösmester aláírásával felelősséget vállal a megadott adatok helyességéért, és esetleges ellenőrzés esetén bizonyítania is kell azok valóságalapját.

 Minden kürtös csak a saját kürtöscsapatában léphet fel. A kürtösök csak abban a csapatban indulhatnak a versenyen, amelynek egyébként is tagjai.

 Ventil használata tilos, kivéve a B/Es váltót a Paraforce kürtök esetében.

 Kottaálványok bármely formában való használata tilos.

 A kürtmester a csapatban áll és nem előtte, a dirigálás nem megengedett.

 Minden előadandó darabot 4 szólamban kell elfújni, ami azt jelenti, hogy minimum két Paraforce kürtre van szükség.

JELENTKEZÉS

A csapatok jelentkezését legkésőbb 2019. április 30-ig várjuk. A kitöltött jelentkezési lapot postán kérjük megküldeni a Vadászkamara Kürtegyüttes részére. Cím: 1164 Budapest, Bíztató utca 21. Információ: Nagy Csaba, tel: +36-30/630-5996

A jelentkezési lap a VKE honlapjáról, Facebook oldaláról, valamint a Vadászkamara Kürtegyüttes Facebook oldaláról tölthető le.

A szabadon választott darabok partitúráit 6 példányban kérjük mellékleni a beküldött jelentkezési lapokhoz (minden szólamnak szerepelnie kell – ami nem szerepel, azt nem lehet értékelni!)

Nevezési díj

A csapatonkénti nevezési díj 20.000 Ft. A nevezési díjat a jelentkezési lap elküldésekor kell átutalni a Vadászkamara Kürtegyüttes K&H Banknál vezetett bankszámlájára: 10403181-50526676-69801005 A jelentkezések csak a nevezési díj beérkezésével együtt érvényesek. A nevezési díjat semmilyen okból nem tudjuk visszatéríteni.

Általános tudnivalók

1. Jelenléti kötelezettség: A jelentkezett kürtöscsapatoknak legkésőbb egy órával a tervezett fellépésük előtt meg kell jelenniük a verseny helyszínén ill. jelentkezniük kell a versenyirodán, hogy igazolják fellépési szándékukat.

2. Értékelés: a pontozás a felállástól kezdődik és addig tart, míg a szereplők le nem vonulnak a színpadról.

3. Pontozás: az 5 darab megfelelő előadásáért maximálisan 900 pont adható. Bronz teljesítményjelvény 639 pontig, ezüst 640-től 769 pontig arany pedig 770-től 900 pontig jár.

4. Teljesítményjelvény: Minden egyes résztvevő bronz, ezüst vagy arany teljesítményjelvényt kap.

5. Oklevél:. A versenyen való részvétel igazolásaként, az elért pontszámról és helyezésről minden csapat oklevelet kap. Az oklevelet az értékeléssel együtt mindenki megkapja a díjátadón, lehetőség szerint azonban már a verseny végén.

6. Minden díjkategória első helyezettjét arra kérjük, hogy az ünnepélyes eredményhírdetés és díjátadó alakalmából adják elő a szabadon választott darabot.

7. A jelentkezési lap elküldésével és a versenyen való részvétellel minden résztvevő aláveti magát a versenykiírásban foglalt versenyszabályoknak. A verseny szabályainak megsértése azonnali kizárást von maga után. Óvás esetén a versenyvezetőség és a versenybíróság azonnali hatállyal döntést hoz, amely döntés végleges. Kizárás esetén a csapat nem érhet el helyezést, és nem tarthat igényt az esetleges díjakra sem. A nevezési díj semmiképpen sem kerül visszafizetésre.

Már most örülök a gödöllői találkozónak a Nemzeti Vadászkürtös Verseny alkalmából, kívánok mindenkinek jó felkészülést és sikeres versenyzést!

Nagy örömmel nézek a közös munka és a közös zenélés, vadászkürtölés elébe,
szívélyes üdvözlettel és vadászüdvözlettel,

„Szóljon a vadászkürt“

Budapest, 2018.

Információ:

Nagy Csaba, tel: +36-30/630-5996

Jelentkezési lap

Részvételi lista

Kották:

Avatás

Róka a terítéken

Aranysakál a terítéken

Egy a természettel