2017. 10. 23.

Figyelem, változás

A fotópályázatunk beadási határidejét meghosszabbítjuk november 5 éjfélig!

Hozzászólna?
__________________________________________________________________
2017. 10. 20.

Fotópályázat

FOTÓPÁLYÁZAT

„Vadászat fényképezőgéppel”

A Vadászati Kulturális Egyesület ebben az évben is meghirdeti immár hagyományos nyílt fotópályázatát „Vadászat fényképezőgéppel” címmel.

A pályázat célja a hazai és a Kárpát-medencében honos vadászható (!) vadfajok, valamint azok élőhelyeinek megismertetése, a vadászat hiteles bemutatása, a természet apró történéseinek láttatása, a természetfotózás elismertetése és népszerűsítése, valamint a Természetfotó Kör tagságának esetleges bővítése.

A témával kapcsolatos digitális felvételeket 2017. október 22-ig kell elektronikus formában (CD-n, DVD-n vagy e-mailben) eljuttatni a VKE központi elérhetőségeire.

Egy pályázó maximum hat képet adhat be! A maximum három felvételből álló fotósorozat egy képnek számít!

További elvárások:

  • kérjük a pályázókat, képeiket a leggyakoribb szabvány méretnek megfelelően küldjék be,
  • a képek a zsűri elé csak a nevezési díj befizetése után kerülhetnek.

A képek etikai szempontból ne legyenek kifogásolhatóak (csak olyan képek nevezhetők, amelyek az élővilágban okozott károk nélkül készültek), nem készülhetnek olyan manipulációval, ami a valóságot meghamisítva mutatja be, nem sérthetnek közerkölcsöt és nem sérthetik az emberi méltósághoz kapcsolódó jogokat. A kép feldolgozása során a korrekció a következő digitális módosításokból állhat: szintek (levels), gradációs görbék (curves), színegyensúly (color balance), színezet / telítettség (hue / saturation) és fényerő/kontraszt (brightness / ontrast), árnyékok / csúcsfények (shadow / highlight)!

Képelemek eltávolítása vagy hozzáadása nem megengedett, viszont lehetőség van az eredeti kép készítése közben keletkezett technikai hibák eltávolítására: karc, vegyszerfolt, a fényérzékelőre tapadt por. Engedélyezett a kép megvágása (max. az eredeti kép 20%), zavaró elemek levágása és a kép orientációjának megváltoztatása. Engedélyezett továbbá a felvételek fekete-fehérré alakítása, valamint az analóg felvételeknél a szkennelési/digitalizásási hibák (karcolás, porszem) eltávolítása.

Amennyiben a zsűri meggyőződik arról, hogy olyan kép került nevezésre, amely a fenti szabályok bármelyikét megszegi, az érintett képet törli, kizárja a pályázatból!

A beküldött alkotások optimális felbontása: 300 dpi, az elvárt formátum: .jpg. Az e-mailben beküldött képek összterjedelme (üzenetenként) nem haladhatja meg a 15 Mb-ot. A pályaművek mellé kísérőlevelet kell csatolni, amely tartalmazza a pályázó teljes nevét, lakcímét, e-mail címét, a telefonos elérhetőségét, valamint a képek címét!

Az elismert fotósokból és szakemberekből álló szakmai zsűri által legkiválóbbaknak ítélt képek kétféle minősítést kapnak: Kiállításra javasolt és/vagy Vadászati Kulturális Érték.

Pályázat a pályázatban!

Az Év Emlőse: a mogyorós pele

A pályázók kizárólag élő, természetes környezetében fényképezett vadon élő állatokat fényképezhetnek, azaz a beküldött felvételek természetes körülmények között készüljenek, hiteles mondanivalót tükrözzenek, és etikai szempontból ne legyenek kifogásolhatóak. A beküldött képek közül a legjobb kerül kiválasztásra és különdíjban részesítjük. A díj: egy napos fotózás a Dinnyési -fertő védett területén.

A minősített képeket a keszthelyi Helikon Kastély Vadászati Múzeumában rendezett, decemberben nyíló, három hónapig látogatható időszaki kiállítás keretében tekintheti meg a nagyközönség. A bírálat eredményéről és az ünnepélyes megnyitó pontos időpontjáról a résztvevők külön értesítést kapnak.

FIGYELEM!

Nevezési díj – a beküldött képek számától függetlenül – 4000 Ft/fő, a pályázati részvételi díjból a Vadászati Kulturális Egyesület tagjai 50 százalékos kedvezményre jogosultak, így a tagok számára 2000 Ft!, amely fedezi a fotók nagyítását, keretezését, valamint a kiállítással kapcsolatosan felmerülő egyéb technikai költségeket.

A nevezési díjat a jelentkezéssel egyidejűleg átutalással a VKE számlaszámára kell befizetni: Pátria Takarék 65100149-10004115.

A nevezéssel a pályázó elismeri, hogy rendelkezik a kép szerzői jogaival.

Budapest, 2017. augusztus 10.


Hozzászólna?
__________________________________________________________________
2017. 10. 18.

ORSZÁGOS VADÁSZATI ONLINE VETÉLKEDŐ

FELHÍVÁS - I. ORSZÁGOS VADÁSZATI ONLINE VETÉLKEDŐ

Tisztelt Igazgató Úrhölgy/Úr, tisztelt Szaktanárok!

A Vadászati Kulturális Egyesület meghirdeti az I. Országos Vadászati Online Vetélkedőt az általános iskolások részére azzal a céllal, hogy bővítsük a gyermekek ismereteit a vadászatról, vadgazdálkodásról, és ezzel elősegítsük a vadászat helyes megítélését, elhelyezését a mai civilizált világunkban. A Vadászati Kulturális Egyesület megalakulása óta (1991) munkájával, kezdeményezéseivel, programjaival azon fáradozik, hogy a vadászatot, mint az ember és a természet viszonyának egyik legősibb formáját helyesen ítélje meg a mai civilizált társadalom, megismertessük és megőrizzük a vadászati kultúránkat, hagyományainkat. Hiszen a vadászat, a vadon élő állatok hasznosítása egyidős az emberiséggel, őseink létfenntartása, fejlődése elképzelhetetlen lett volna nélküle. Mindemellett a vadászat a kultúra bölcsője, minden emberi kultúra fejlődésének az alapja is. A korábban élelemszerző-létfenntartó tevékenység manapság már sokkal inkább természetvédelmi, ökológiai jelentőséggel bír, fontos nemzetgazdasági ágazat, a kultúra és a hagyományápolás színtere, egyszersmind rekreációs és szabadidős tevékenység is. A VKE a Világon egyedülállóként a vadászati kultúra ügyét szolgáló, 2008 óta közhasznú társadalmi szervezet egyik legfontosabb feladatának tekinti az ifjúság ismereteinek szélesítését, ezért számos, korábbi programjaink – gyermek vadász-alkotó táborok, versmondó vetélkedők, gyermekrajz pályázatok, Bársony István Prózamondó Verseny – mellett elindítjuk az első online vetélkedőt a vadászat témakörében. Kezdetnek megyénként öt általános iskolát kérünk fel, hogy támogassa kezdeményezésünket és vegyenek részt diákjaikkal a versenyben. A fogadtatástól függően, később szeretnénk bevonni valamennyi általános iskolát, valamint tervezzük a középiskolák részére is elkészíteni a vetélkedő anyagát.

A vetélkedő részletei: − négy fordulóból áll: október, november, december és január hónapban, − minden fordulóban az általunk megküldött feladatsorra kell válaszolniuk és megoldaniuk a diákoknak, − a megoldott feladatlapot kérjük az aktuális hónap utolsó napjáig beküldeni az email címünkre: vke@vadaszatikultura.hu, − a beküldött válaszon kérjük feltüntetni a diák nevét, életkorát, az iskola pontos nevét és címét, − a négy fordulóban elérhető maximális pontszám:100 pont, azaz fordulónként 25 pont (kisebb kérdések 1-1 pont, kifejtést igénylő feladatok 5 - 15 pont, minden fordulóban a feladatlapon meghatározottak szerint). További pontokkal díjazzuk a megoldással összefüggésben végzett plusz munkát (egyedi gyűjtőmunka, kreatív alkotások, stb.), − a mellékelt feladatsor tetszőleges mennyiségben másolható, a résztvevők száma korlátlan, − a következő forduló anyagát emailen küldjük ki.

A vetélkedő díjazása: az I. helyezett egy hétvégét tölthet kísérőjével a Kaszó Vadászházban teljes ellátással, a HM Kaszó Erdőgazdaság Zrt. kerületvezető hivatásos vadászának kalauzolásával, ahol bepillantást kap a vadgazdálkodási feladatokba, a vadászatba, továbbá esti vadlesen vehet részt. A II. és III. helyezettek további értékes díjazásban részesülnek.

Eredményhirdetés és ünnepélyes díjátadás: 2018. február 17. (szombat), a Budapesten megrendezésre kerülő 25. Fegyver, Horgászat, Vadászat Kiállításon (FeHoVa). Kérjük, támogassák kezdeményezésünket diákjaik részvételével, hogy közelebb hozhassuk gyermekeinket a természethez, valamint a vadászathoz és annak helyes megítéléséhez!

 

Köszönettel: Vadászati Kulturális Egyesület Csapata ☺

Kérdések 1.ford


Hozzászólna?
__________________________________________________________________
2017. 10. 17.

Búcsú

Szárnyasi Mihály

1972 – 2017

Emlékképek sorjáznak bódult tudatomban.  Kénytelen-kelletlen, erőszakosan törnek fel, pótolni hiányt, amely rám és ránk szakadt.  1995 kikelete, tavasza, szalonkavarázsa villan elém. Az első alkalom átélt élménye nyitotta meg e vadászvilág megismerésének vágyát benne. Nagy lendület, töretlen hit vitte tovább, tudni, ismerni egy új világ minden apró csínját. Kérdezett és tanult, pallérozódott szorgalmasan. Sikerek és csalódások mentén csiszolódott. Lett ami lett, vadász. Hordva felnőttként azt a bizonyos gyerekcipőt, ültetve fát, építve magaslest, készítve vadetetőt.

Egymásra találtak, találtunk végérvényesen. Pereg a film, és újabb képek tolulnak elém – sírva ölelkezés az első elejtett bak után. Rabság ez, melynek bilincse, áhítata egyszer keserű, máskor édes. Tiszteli a vadat, emberként éli meg a vadászat örömét. A pilisi lesek, az őrségi kalandok, a ceglédi hajtások élménye titkos, és olykor kicsit zsiványos egymásra kacsintásai emléke már csak a miénk, velünk lesz örökké.

Új célok a szálkeresztben, a „vagyok én és lesznek ők” szellemében már nem csak tanul, hanem tanít is – alázattal oktatja a feltörekvőt. Részt vállal a kamara munkájában, a vadgazdálkodási bizottság tagja. Rohan az idő, telik a vadász kosara élményekkel, trófeákkal, dicsőséggel, elismeréssel. Biztos és szerető társsal szárnyal, és bírja a Hubertusz kereszt ezüst fokozatát, továbbá szeretetét, tiszteletét az Őt ismerőknek.

Egy újabb kép, amely már homályos, és csak reményekkel valós. Érzi a bajt és felveszi a kesztyűt, állja a kihívást. Szorgalmasan gyűjtögette a hajnalpír melegét, hogy élete hűvösödő alkonyára is jusson belőle, de a közel három év napi csatái felőrölték erejét.

Az égi vadászmezőn, az öreg tölgy árnyékában „Mai Misisen” mosolyog ránk!

Földi Pál és az Erdei Szalonka Bérkilövő VT tagsága


1 Hozzászólás
__________________________________________________________________
2017. 09. 05.

Meghívó


Hozzászólna?
__________________________________________________________________

Vadászati Kulturális Egyesület - Minden jog fenntartva.